NAŠI DRAGI SUGRAĐANI KOJI SU DOBILI SVE BENEFICIJE ,IMAJU PARTIZANSKE MIROVINE, SABORSKE I VEĆINA NJIH SU UGLEDNI GRAĐANI KOJI POSJEDUJU SVOJE FIRME

 

http://aspalatos.blogspot.com1. MAJA • [ SURADNIK KOS-A IZ VINKOVACA, DOJAVLJUJE PLANOVE ZNG SLUŽBI BEZBJEDNOSTI JA, , SADA U SPLITU?? ]
2. R-l • [ AGENT LOCIRAN U RAFINERIJI SISAK, ]
3. R-2 • [ AGENT S PODRUČJA PETRINJE, POLAZNIK VIŠE ŠKOLE UNUTARNJIH POSLOVA, ]
4. R-4 • [ AGENT S PODRUČJA PETRINJE, ]
5. SLOBODAN • [ BIO ŠEF PROTOKOLA U VLADI RH, ]
6. TOMICA • [ IZ OKOLICE SISKA, MREŽA KOS-a U VPO-SPLIT, ]
7. DRAVA • [ , RODOM IZ VIROVITICE, ANGAŽIRAN U SRBIJI ZA VRIJEME ODSLUŽENJA VOJNOG ROKA 60 – GODINA, DJELOVAO U NJEMAČKOJ ]
8. BOSANKA • [ RODOM IZ BOSANSKE KOSTAJNICE, UDATA ZA NJEMCA, ŽIVI U MINHENU I STUTGARTU. ]
9. MIŠO • [ , SURADNIK SDS BIH, RODOM IZ TREBINJA, ŽIVI U ČIKAGU USMJEREN JE PREMA ČETNIČKOJ EMIGRACIJI, SMATRAN POUZDANIM SURADNIKOM, VEZA S ČEDOM MILIĆEM I SLOBOM CARIĆEM, OPERATIVCIMA SDS-A BIH ]
10. ALIJA EDO • [ , VRBOVAN ZA VRIJEME IZDRŽAVANJA KAZNE NA GOLOM OTOKU,ANGAŽIRAN PREMA GRUPI IB-OVACA U MOSTARU KOJOJ JE I SAM RANIJE PRIPADAO, NA VEZI GA DRŽAO OPERATIVAC NAZIF TURKOVIĆ, DAVAOIZVJEŠĆA O MISI FILJAKU I NEDI BOROZANU ]
11. JERKO • [ , SURADNIK, VEZA VUKOJEVIĆR., PROFESOR, KASNIJE DIREKTOR PUČKE ŠKOLE U LJUBUŠKOM – KLOBUK ]
12. IVAN • [ , SURADNIK VUKOJEVIĆR., IMA GOSTIONICU U ŠIROKOM BRIJEGU ]
13. IVICA • [ , SURADNIK VUKOJEVIĆA, GOSTIONIČAR U ŠIROKOM BRIJEGU ]
14. KRSTO • [ , VRLO JAK SURADNIK SDS-A (VUKOJEVIĆRADOSLAV), NA VEZI GADRŽAO MIRO ŠIMIĆ, POKRIVAO PODRUČJE AUSTRIJE ILI FRANCUSKE ]
15. BORAC • [ , ]
16. PAVO • [ SURADNIK SDB-MOSTAR.BORAVI U SYDNEVU, AUSTRALIJA. ANGAŽIRAN OD A. REBCA, ]
17. KRIŽAN • [ SURADNIK SDB-MOSTAR, BORAVI U NJEMAČKOJ, ANGAŽIRAO GA IVAN LASIĆ, ]
18. ŽELJKO • [ BORAVI U ŠVEDSKOJ, USMJEREN NA fra. LASIĆA I VINKA KOŽULA, ]
19. ŠAŠA • [ BORAVI U ŠVICARSKOJ, OPERATIVNA VEZA IZ ZURICHA, MUSLIMAN RODOM IZ KONJICA, ]
20. ZORAN ZORAN • [ BORAVI U AUSTRALIJI, SURADNIK IZ SYDNEVA, NA VEZI GA DRŽI M. KURIBAK, ]
21. KVARNER • [ ]
22. OZRENMORE • [ ]
23. SIMO • [ ]
24. TOMICA • [ , MOŽDA U PULI ]
25. VISITO • [ ]
26. ŽELJANA • [ ]
27. ŠABAN • [ OFICIR JA( PRETPOSTAVKA HRVAT ) NA VEZI GA DRŽI OB MAJOR GLEDIĆ VUKAŠIN, , ]
28. RAMA • [ USMJEREN PREMA MAJEŠKI ZLATKU, , ]
29. ŽELJKO KOTUR • [ BIVŠI KOS, TO RH, ]
30. AĆIMOVIĆ VLADIMIR • [ ]
31. ADAMOVIĆ MILIVOJ • [ ŽIVIO U HANOVERU, NA VEZI GA DRŽAO V. RUNJE, SURADNIK SID-A ]
32. ADEMI RAHIM • [ brigadir, borbe kod Šibenika, Gospić, ]
33. ADROVIĆ SABRO • [ ]
34. AGOTIĆ BOŽO • [ , ROĐEN 1930, BRAT IMRE AGOTIĆ, PRIPADNIK IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE VOS-A JNA ]
35. AGOTIĆ IMRE IMRA • [ bio pukovnikOB JNA 5. VO Zagreb, legalna suradnja sa BiH udruženjima, zapovjednik HRZ i PZO u HV, OA ]
36. AHEL SILVANO IBRO • [ prijedlog za operativnog djelatnika SIS-a, OA ]
37. AJAMOVSKI TAKI X-84 • [ , SURADNJA S KOG VPO U OpO «LIDO» PREMA OS GRČKE.OPERATIVAC ILI SURADNIK SDB MAKEDONIJE. ]
38. AJANOVIĆ HAMZA ili HAMZO • [ ]
39. AJDINOVIĆ PERO • [ MAJOR JA, KOG RIJEKA, REALIZATOR POBUNE SRBA U RH, OA ]
40. AJDUKOVIĆ MIRKO VISOČICA • [ , ROĐEN 1948., SURADNIK KOS-A OD 1977, NA VEZI GA DRŽAO KNEŽEVIĆMIHAJLO, NAPUSTIO RH ]
41. AKAČINARI NIKOLA • [ ]
42. ALABER NIKOLA • [ VIDI SPISK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
43. ALAJICA BOŠKO • [ , SURADNIK KOS-A ]
44. ALEBIĆ LUKA • [ ]
45. ALEKSIĆ BRATIMIR • [ ]
46. ALEKSIĆ ALEKSANDAR • [ ZASTAVNIK 1. kl, KOS, ]
47. ALEKSIĆ • [ , KAPETAN PRVE KLASE, ORGAN BEZBEDNOSTI U BATALJONU VP U KNINU. ]
48. ALEKSIĆ STOJAN • [ MAJOR, NAČELNIK OB U KNINU, ZAMJENIO TOLIMIRA, ]
49. ALEKSIĆ MILADIN • [ ]
50. ALEKSOVSKI ACO • [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHAĐAO ŠKOLU BEZBEDNOSTI U PANČEVU. OA ]
51. ALILOVIĆ ANTE • [ , USMJEREN PREMA POJEDINIM SVEĆENICIMA U HUMCU, OPĆINA LJUBUŠKI, NAVODNO JAKO NEPOUZDAN I KORIŠTEN SAMO ZA ODREĐENE PROVJERE ]
52. ALIŠAN ALIMEDIN LAGUNA • [ , SURADNIK KOS-A, OBAVLJEN INFORMATIVNI RAZGOVOR ]
53. AMBROŠ VIKTOR • [ bivši djelatnik UDBE iz Orahovice, ]
54. AMIDŽIĆ ANTE SEGA • [ STARIJI VODNIK JNA, HRVAT, KOMANDA VPO SPLIT, U JEDINICI SPECIJALNE NAMJENE, DEMOBILIZIRAN, ]
55. ANAKIJEV TODOR • [ ]
56. ANČIĆ JOZO • [ , SVEĆENIK RKC U ČELJEVU, KORIŠTEN PREMA HRVATSKIM NACIONALISTIMA ]
57. ANDELIĆ VLADO • [ , ROĐEN 1937., PRIPADNIK IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE VOS-A NA TERITORIJU ĐAKOVA ]
58. ANDIĆ SINIŠA • [ , KOG ]
59. ANDRIĆ JOVIŠA • [ ]
60. ANDRIĆ DRAGUTIN • [ ]
61. ANDRIJAŠEVIĆ VEDRAN • [ KOG-VPO, ZASTAVNIK, OTIŠAO ZA BOKU, , ]
62. ANDROČEC VLADIMIR DRAVA • [ , ROĐEN 1946, SURADNIK KOS-A, ANGAŽIRAN 1975. ILI 76. , 1976. NOVČANO NAGRAĐEN ]
63. ANĐELKOVIĆ MOMIR • [ ]
64. ANIČIĆ • [ ]
65. ARAČIĆ FILIP • [ načelnik stožera 109. brigade Osijek, suradnik KOS-a, ]
66. ARBUTINA PERO SIDRO • [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA VOS-a JNA ,OSIJEK ]
67. ARBUTINA STEVA STEVO • [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHAĐAO ŠKOLU BEZBEDNOSTI U PANČEVU. OA ]
68. ARLOVIĆ MARKO • [ ]
69. ARLOVIĆ MATO VRBIK • [ , ZASTUPNIK U SABORU RH, SURADNIK KOS-A ]
70. ATANASOVSKI JORDAN • [ Bivše AVL JNA ,Načelnik SIS Bjelovar, u HV surađuje sa i zapošljava Srbe. ]
71. ATELJ ZORAN • [ , PORUČ. BOJNOG BRODA, ZAMJENIK NAČELNIKA OB KVPO, NAPUSTIOSLUŽBU, A NAKON PREKOMANDE U PULU I JA, SADA UKRCAN NA BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE- STRANCU, ]
72. AVDIĆ BAJRO MOLUNT • [ Na vezi SDB Trebinje, vozač Artukovića u NDH, «ključni svjedok» u njegovom suđenju .Usmjeren prema muslimanskim nacionalistima,ubijen od Šešeljevih četnika.OA ]
73. AVDIĆ R-Z • [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA ]
74. BABIĆ RADE • [ PRIPADNIK JA, UMIROVLJEN, PULA, , OPERATIVNI DJELATNIK OB JNA ]
75. BABIĆ ANKICA • [ , DJELATNICA PU KARLOVAC, SURADNICA, NA VEZI BRANKU GAJIĆU ]
76. BABIĆ GRUJO • [ ]
77. BABIĆ MILE • [ ]
78. BABIĆ FILIP • [ ]
79. BABIĆ NENAD JADRIJA KAPRIJE • [ , SURADNIK KOS-A, NA VEZI OPERATIVCU KOS-A IZ ŠIBENIKA, (MOGUĆE JE DA POSTOJE DVA ČOVJEKA S ISTIM IMENOM I PREZIMENOM) ]
80. BACANI VLADIMIR • [ ]
81. BAČUJKOV STEVICA BRKO • [ SURADNIK, U SLUŽBI JA, , JRM CRNA GORA ]
82. BAČUJKOV BRANKA • [ SUPRUGA SURADNIKA OB JA, ]
83. BADAROŠ ĐERĐ • [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA VOS-a JNA,OSIJEK ]
84. BAGARIĆ IVICA • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
85. BAJIĆ MILE • [ UMIROVLJENI PUKOVNIK KOS-a, SK-POKRET ZA JUGOSLAVIJU, ]
86. BAJIĆ BRANIMIR • [ PUKOVNIK JA, 9. KORPUS KNIN, POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA LOGISTIKU, , EKSTREM, ]
87. BAJIĆ ĐURO • [ ZASTAVNIK JA, SURADNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI, PREDLOŽENO UHIĆENJE, , ]
88. BAKIJA DRAGAN • [ ]
89. BAKO STJEPAN • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI i DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
90. BALIĆ MEHMED • [ SIN MUHAMEDA, PRIPADNIK LEGIJE STRANACA U HV , NAVODNO SLUŽBENI PREVODITELJ HV S UN , SURADNJA S MARC FRENCH IZ VELIKE BRITANIJE, KOJI SNIMA NAŠE VOJNE OBJEKTE, ]
91. BALIN NADA MARICA • [ , MEDICINSKA SESTRA U ŠIBENIKU, SURADNICA KOS-A, BRISANA IZ EVIDENCIJE SURADNIKA KOS-A, SESTRA OPERATIVCA SZUP-A MARTINA VELDIĆA ]
92. BALTIĆ RANKO • [ , SURADNIK KOS-A, NE VEZI OPERATIVCIMA MIRKU MARTIĆU I ČEDI KNEŽEVIĆU, PRIPADNIK JEDINICE ZA POSEBNE NAMJENE MUP-A, ANGAŽIRAN NA VOJNOJ AKADEMIJI ]
93. BALUNOVIĆ STANISLAV • [ ]
94. BANDALO IVAN VID • [ STARIJI VODNIK JA, HRVAT, DJELATNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI KOMANDE VPO SPLIT, DEMOBILIZIRAN, ]
95. BANDIĆ VINKO SEDI • [ , SURADNIK 114.OBAVJEŠTAJNOG CENTRA VOS-a JNA,OSIJEK ]
96. BANDIĆ BRANKO • [ , SURADNIK KOS-A, NA VEZI OPERATIVCU LONČAREVIĆ MIŠI, SADA SE NALAZI NA PODRUČJU GRUDA ]
97. BANDŽA NIKOLA • [ , KOS ]
98. BANJEGLAV TIHOMIR • [ OB-VPO- SPLIT, PORUČNIK, OPERATER, OTIŠAO SA VOJSKOM U BOKU, , ]
99. BANOVIĆ ROMANO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
100. BANOVIĆ BOŽIDAR • [ ]
101. BANOŽA NIKOLA • [ SURADNIK SID-a, U NJEMAČKOJ, VEZA V. RUNJE, ,ŽIVIO U FRANKFURTU ]
102. BARAC ZDRAVKO • [ ,OPERATIVAC KOG VPO PO LINIJI HRVATSKE EMIGRACIJE,ŽIVI NA VISU. ]
103. BARAŠIN MILAN • [ , KOS ]
104. BARBARIĆ MILE • [ , POREZNIK IZ KLOBUKA, SURADNIK VUKOJEVIĆR. ]
105. BARBIR ANTE • [ , KOS ]
106. BARBIR BRANIMIR • [ OPERATIVAC SDS ZADAR, ]
107. BARČOT • [ RECEPCIONAR HOTELA EXCELSIOR DUBROVNIK, NA VEZI KOG-a DUBROVNIK, ]
108. BARIĆ RODOLJUBLIUBO • [ BRIGADIR HV , AROGANTAN, NASILAN, ]
109. BARIČEVIĆ LUKA • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
110. BARIŠIĆ ZLATKO • [ BIO PORUČNIK BOJNOG BRODA JA,OPERATIVAC KONTRAOBAVJEŠTAJNE GRUPE VPO SPLIT. PREŠAO U ZNG. SIS HV 4. GBR SPLIT, NAČELNIK SIS CENTRA SPLIT, SK-PJ,OA ]
111. BARTULOVIĆ ŽARKO • [ BIVŠI OFICIR BEZBJEDNOSTI CENTRA VISOKIH VOJNIH ŠKOLA SPLIT. NAPUSTIO JA I PREŠAO U ZNG. JA MU PRIJETI. NAČELNIK SIS 4. BRIGADE HV.DJELATNIK SIS CST., ]
112. BARTULOVIĆ NEDELJKO NEDJELJKO • [ , BIVŠI RADNIK SDS CENTAR SPLIT U 2. ODJELU, RADIO PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI ]
113. BARTULOVIĆ VJEKOSLAV BOZA • [ , KOS ]
114. BASARA BORA • [ ŽENSKO, IZVJESTITELJ NEPRIJATELJSKE STRANE, ŠPIJUN, ]
115. BAŠIĆ TOMISLAV • [ PRIPADNIK JA U SPLITU, , ROĐEN 1943., CARINIK NA GRANIČNOM PRELAZU GORIČAN, UTVRĐENI SURADNIK ]
116. BAŠIĆ RASIM • [ STARIJI VODNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, VOJNI POLIGON SLUNJ, ISPITUJE ZAROBLJENIKE, RADI NA POSLOVIMA SIGURNOSTI 5. KORPUSA ABIH, ]
117. BAŠIĆ HIVZIJA • [ .BORAVI U BIH, NA VEZI GA DRŽI S. ŠARENICA (SDB-TREBINJE) ]
118. BATAJLO ZDRAVKO ALHOS • [ , KOS ]
119. BATARILO STJEPAN • [ , PRIPADNIK IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE VOS-A NA PODRUČJU ĐAKOVA, ROĐEN 1930. ]
120. BATIĆ ŽELJKO • [ DOKTOR U DUBROVNIKU, GINEKOLOG, DOBRE VEZE S VOJNIM VRHOM , KONTAKTIRA S KOG DUBROVNIK (BEČIĆ), ]
121. BATINIĆ ZDRAVKO • [ , DIPL. ING. BRODOGRADNJE, ZAPOSLEN U BRODARSKOM INSTITUTU, KORIŠTEN KAO IZVOR PODATAKA ]
122. BATORI PERO • [ , ROĐEN 1931., PRIPADNIK IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE VOS-A NA PODRUČJU ĐAKOVA ]
123. BAUCAL PETAR ĐETIC • [ ]
124. BAUFRAJD JOSIP • [ SURADNIK, NA VEZI GA DRŽAO ŠIKARANJA BRANKO, ]
125. BAUFRAJT JOSIP • [ , SURADNIK KOS-a ]
126. BAUS JADRANKA LJILJANA • [ , KOS ]
127. BAZINA NEVEN • [ BIO ZNG, SADA SKLADIŠTAR U CZ SPLIT, SUMNJA SE DA JE UKLJUČEN U TRANSAKCIJE ORUŽJEM I DEVIZAMA, ]
128. BEARA LJUBIŠA • [ KAPETAN BOJNOG BRODA JRM, NAČELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI KOMANDE VPO SPLIT. TREBAO NAORUŽATI UMIROVLJENIKE JA U SPLITU (AKCIJA MARJAN). SADA NAČELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI VPO BOKA. POMOĆNIK MLADICA ZA PITANJA BEZBJEDNOSTI, OA , NAKON POKRETANJA KPNAVODNO IZVRŠIO SAMOUBOJSTVO, ]
129. BEARA LJUBIŠA • [ KAPETAN BOJNOG BRODA JRM, NAČELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI KOMANDE V PO SPLIT. TREBAO NAORUŽATI UMIROVLJENIKE JA U SPLITU (AKCIJA MARJAN). SADA NAČELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI VPO BOKA. POMOĆNIK MLADIĆA ZA PITANJA BEZBJEDNOSTI, OA , NAKON POKRETANJA KPNAVODNO IZVRŠIO SAMOUBOJSTVO, ]
130. BEBEK FRANJO • [ , SURADNIK LOKALNOG ZNAČENJA, VEZA VUKOJEVIĆR. , IZ VELJAKA PO ZANIMANJU BRIJAČ ]
131. BEBIĆ VJEKOSLAV • [ PLOČE, VLASNIK PRIVATNOG PODUZEĆA BKC, SURAĐUJE S MUSLIMANSKIM OBAVJEŠTAJNIM CENTROM MOSTAR, ]
132. BECIĆ PAVLE • [ , OPERATIVNI DJELATNIK U 114. OBAVJEŠTAJNOM CENTRU OSIJEK ]
133. BEČIĆ SIMO • [ POTPUKOVNIK JA U MIROVINI, BIVŠI NAČELNIK KOG DUBROVNIK, DAJE INFORMACIJE HV, ]
134. BEĆIROVIĆ AGAN • [ ]
135. BEDE ĐURO • [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA OSIJEK ]
136. BEDŽULA DRAGUTIN • [ ]
137. BEGOVIĆ HAZIM • [ PUKOVNIK JA, OFICIR BEZBJEDNOSTI KOG SPLIT. DRŽAO NA VEZI SURADNIKE FLAMINGO, NOVINAR, BRKO. Nač. ORG-MOB. POSLOVA 9. KORPUSA KNIN. ZAMJENIK REPUBLIČKOG MIN. ZA NO BIH. PRIP. KORPUSA ZENICA. DRŽI GA NA VEZI LJUBIŠA BEARA. SURADNIK KOS-A.NAPUSTIO STAN U SPLITU. VRAĆA SE U SPLIT-TRAŽI STAN, OA ]
138. BEKIĆ DUŠAN • [ , ČITLUK, POZNAVAO VEĆI BROJ EMIGRANATA S PODRUČJA ČITLUKA, KORIŠTEN VIŠE PUTA OD STRANE SDS-A ]
139. BENČIĆ ANTUN • [ DOKTOR, SURADNIK SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POMOĆNIK MINISTRA RH, ]
140. BENCUN MATE • [ ]
141. BENETA IVAN • [ PUKOVNIK, ZAPOVJEDNIK 116. BRIGADE METKOVIĆ, NEZADOVOLJSTVO MEDU PRIPADNICIMA BRIGADE, NAČELNIK ZAPOVJEDNIŠTVA OPERATIVNE SKUPINE NEUM, 5. BRIGADA HV OSIJEK, ZAPOVJEDIO UKIDANJE PUNKTA VP HV U SELU TIŠANJSKA DUBRAVA.ŠIBENIK, ]
142. BENJAK IVAN • [ ]
143. BERBEROVIĆ IBRAHIM • [ ZASTAVNIK JA, BORBENO DJELOVAO S MORA PO PLOČAMA, , SURADNIK, JRM CRNA GORA ]
144. BESEDIĆ ŽELJKO 101 • [ , RADI U SABORU, NA VEZI PUKOVNIKU KOS-A DIVLJAKOVIĆ BUDI, ODLAZIO NA KONTAKTE U BEOGRAD ]
145. BEŠIREVIĆ MENSUR BRUNO • [ , KOS ]
146. BEZAK BRUNO ANTE • [ SPLIT, RADIO ZA KOS JA U VRIJEME ODSLUŽENJA VOJNOG ROKA , NA VEZI GADRŽAO SMILJANIĆ ILIJA (ILI SMILJANOVIĆ), ]
147. BEZMAREVIĆ NEDJELJKO • [ ]
148. BIBIĆ BREZA • [ , KOS ]
149. BIČANIĆ ANKICA • [ ]
150. BIJEDIĆ EMIR • [ AGENT SLUŽBE DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI, NA VEZI DRŽAO EMIGRANTE, ]
151. BIJELIĆ BORO • [ ]
152. BIJELICA RADE • [ ]
153. BIKI ĐURO DARKO • [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA OSIJEK ]
154. BIKIĆ IVAN • [ KONTAKTIRA SA SDS U SPLITU, U NJEMAČKOJ, VEZA V. RUNJE, RODOM IZKARAKAŠICE, SINJ, , RADIO PREMA EMIGRACIJI ]
155. BILAFER PETAR • [ PRIPADNIK JA, POMOĆNIK NAČELNIKA ZA KOMANDNO- ŠTAPSKE POSLOVE OB VPO BOKA KOTORSKA U CRNOJ GORI, OA ]
156. BILALOVIĆ MEHO • [ SURADNIK SDB-TREBINJE, USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
157. BILANOVIĆ • [ ]
158. BILIĆ MIRA • [ , KOS ]
159. BILIĆ IVO • [ ZASTAVNIK JA U MIROVINI, BIVŠI OPERATIVNI TEHNIČAR KOG VPO SPLIT. SIS SPLIT, ]
160. BILIĆ ALIJA • [ , ŠEF ODJELA ZA UNUTRAŠNJE NEPRIJATELJE (VJEROJATNO U SDB MOSTAR) ]
161. BINDER HERMINA BEBA, SEKA, FILIP • [ , ŽIVI U ŠVICARSKOJ, RADILA PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI, VRLO ZNAČAJAN SURADNIK ]
162. BIŽIĆ BRANKO • [ , KOS ]
163. BJEDOV VUJO • [ , ČASNIK JA, ANGAŽIRAN ZA SURADNIKA KOS-A 1947, SURADNJU S KOS-OM PREKINUO 1970., UMIROVLJEN 1973. ]
164. BJEGOVIĆ MILAN • [ ]
165. BJELICA RADENKO RADE STRIC • [ , KOS ]
166. BLANUŠA NENAD • [ , KOS ]
167. BLAŠKOVIĆ JOSIP BOŽO • [ NAČELNIK ONP 143.D BR., SATNIK, SAMOVOLJA, DOKINUO RAD STOŽERA BR., , KOS ]
168. BLAŠKOVIĆ ROMANO • [ , 1954- 1966 OPERATIVAC KOS-A, PO UMIROVLJENJU OSTAO NA VEZI ]
169. BLAŽEVIĆ MARKO • [ UMIROVLJENI OFICIR JA, PRIPREMAN ZA TERORISTIČKE AKCIJE, ]
170. BLAŽEVIĆ • [ , VLASNIK RESTORANA PANORAMA U KAZAGINCU, OPĆINA TOMISLAVGRAD, USMJEREN PREMA EMIGRANTU JAKŠI ĆIRKU ]
171. BLAŽEVSKI STOJMIR • [ , ZASTAVNIK I. KL. KOS-A U GRANIČNOM BATALJONU U VIROVITICI ]
172. BOBAN MILE • [ , SURADNIK SDB BiH, BORAVI U SAD-a, NA VEZI GA DRŽAO STIPE GRIZELJ, ]
173. BOBANAC NENAD • [ , BRODARSKI INSTITUT, ORGAN SLUŽBE BEZBEDNOSTI U PRIČUVI ]
174. BOBIĆ FRANE JURE • [ , KOS ]
175. BOGDANIĆ BORIS • [ ]
176. BOGDANOVIĆ MILAN • [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO ZAGREB, DOŠAO IZ KARLOVCA, PRIPREMAO POBUNU SRBA U RH, ]
177. BOGDANOVIĆ JOVAN • [ ]
178. BOGDANOVIĆ DOBRISLAV • [ ]
179. BOGDANOVIĆ DUŠAN • [ ]
180. BOGDANOVIĆ LUKA • [ ]
181. BOGDANOVIĆ UROŠ • [ ]
182. BOGIČEVIĆ • [ MAJOR KOG 5. VPS, ]
183. BOGUNIĆ VAHID • [ ]
184. BOGUNOVIĆ LUKA • [ PRIPADNIK JA U MIROVINI SPLIT. SURADNIK SDB SOMBOR, SURADNIK OB VOJSKE SRJ, ]
185. BOGUNOVIĆ MILAN • [ ]
186. BOJIĆ VAHID • [ ]
187. BOJIĆ JOVO • [ ]
188. BOJIĆ SRĐAN • [ KOG-VPO, OTIŠAO U BOKU GDJE SE DEMOBILIZIRAO, ŽIVI U SPLITU, ]
189. BOJKOVIĆ PRAVDOLJUB • [ PUKOVNIK JA, KOMANDANT MUZIČKE SREDNJE VOJNE ŠKOLE SPLIT PREKOMANDA U BIJELU, CRNA GORA, ]
190. BOKIĆ NEDO KAMENKO • [ SURADNIK SDB-TRBINJE PO UNUTARNJEM NEPRIJATELJU, ]
191. BOKŠIĆ SREĆKO BRANIMIR • [ ]
192. BOKŠIĆ NIKOLA ISTINA • [ NAČELNIK KOV HRM, O MOBILIZACIJI IZVJEŠĆUJE TELEFONOM, , SURADNIK ]
193. BOLFEK DAMIR • [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U KOPRIVNICI. NAPUSTIO JA I PREŠAO U ZNG. ZAPOVJEDNIK ČETE VEZE U BJELOVARU, OA ]
194. BONAČIĆ GORAN MISTRAL • [ ]
195. BONEVSKI RISTO • [ ]
196. BORAS ALEKSANDAR • [ , SVEĆENIK RKC U NEUMU, NAJZNAČAJNIJI SURADNIK SDB BiH PREMA RKC.NEKO VRIJEME BORAVIO U KANADI I POKRIVAO EMIGRACIJU. ]
197. BORIĆ MILAN • [ STARIJI VODNIK JA, RADIO U SLUŽBI BEZBJEDNOSTI U KARLOVCU. OBILAZIO SVETI ROK, PERUŠIĆ, RAMLJANE, ]
198. BORKOVIĆ BRANKO Zv. «Mladi Jastreb» • [ , NATPORUČNIK, SUKOBI U SLUŽBI, PREMJEŠTEN NA DRUGO MJESTO, ]
199. BORONGOVIĆ TOMISLAV • [ ]
200. BOROŠIĆ MARIJAN • [ PRIPADNIK HV IZ PETRINJE, OD NJEGA SE ODVOZILO MESO ČETNICIMA NA ŠAMARICU. OA ]
201. BOSAK RUDOLF • [ BIVŠI JA, JUGOSLAVEN, BIVŠI OPERATIVAC U SLUŽBI BEZBEDNOSTI, BLIZAK ČIĆIN ŠIMI, ZNG, ]
202. BOSAKO TOMO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
203. BOSANAC DUŠAN • [ , ROĐEN 1926., NAVODNO JAKO POUZDAN SURADNIK KOS-A ]
204. BOŠIĆ MATE HASO • [ ]
205. BOŠKIN SREĆKO BRANIMIR • [ ]
206. BOŠKOVIĆ MATO • [ DEMOBILIZIRAN KAPETAN FREGATE JRM, VLASNIK PRIVATNE FIRME, DIREKTOR LUKE, PLOČE, UHIĆEN OD SIS HV RADI SURADNJE S KOS-om OA. ]
207. BOŠNJAK LJUBO • [ , NA PRIVREMENOM RADU U NJEMAČKOJ, IMA STAN U ZAGREBU ]
208. BOŠNJAK BOŠKO • [ POTPUKOVNIK JA, 5. KORPUS RV I PVO ZAGREB, NAČELNIK VEZE .NA AERODROMU BIHAĆ U 4. MJ. 92. GOD. OTIŠAO IZ ZAGREBA?. SURADNIK OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE JA , OA ]
209. BOŠNJAK MLADEN • [ KOORDINATOR HSP ZA HERCEGOVINU. LJUBUŠKI, DAO PODATKE O SMRTIBLAŽA KRALJEVIĆA, ]
210. BOŠNJAK SLAVKO • [ , NJEMAČKA, VEZA ZA DOSTAVU PODATAKA , SURADNIK VUKOJEVIĆA, ROD GOJKU BOŠNJAKU ]
211. BOŠNJAK MARIJAN • [ , SURADNIK VUKOJEVIĆA, VEZA ZA DOSTAVU PODATAKA IZ NJEMAČKE, ROD GOJKU BOŠNJAKU ]
212. BOŠNJAK RADI V OJ • [ , ROĐEN 1943., PRIPADNIK IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE VOS-A NA PODRUČJU ĐAKOVA ]
213. BOTICA MATE • [ ]
214. BOŽE FRANE • [ OPERATIVAC U KONZULATU SFRJ U NJEMAČKOJ – MUNCHEN, VEZA V. RUNJE, DJELATNIK SID, SSIP, ]
215. BOŽIĆ VELJKO • [ PRIPADNIK JA , DO KRAJA BIO ODAN JA, NAČELNIK OBAVJEŠTAJNOG CENTRA U GSHV RIJEKA, POVREMENO DOLAZIO U VPU LOŠINJ, NEOVLAŠTENO RUKOVODI PREBACIVANJEM TO BiH IZ SLOVENIJE U HRVATSKU, SKLON ABiH, OOUSKOK NAVODNO POVEZAN SA MUSLIMANSKOM OBAVJEŠTAJNOM SLUŽBOM, ]
216. BOŽIĆ MIJO HOR • [ ]
217. BOŽINEC MIRKO • [ , UMIROVLJENI POLICAJAC IZ TROGIRA, SURADNIK KOS-A, NA VEZI PPUK. UZELCA ]
218. BOŽINOV VASIL • [ , PRIPADNIK KOS-A, UMIROVLJEN ŽIVI U KOPRIVNICI ]
219. BOŽINOVIĆ MILAN • [ BIVŠI OBAVJEŠTAJAC JA, PRIP. HV, POBJEGAO, ]
220. BRABENDEC MIROSLAV • [ ]
221. BRAČUJKOV STEVICA • [ , SURADNIK OB JA.VEZA SMILJANIĆILIJA ]
222. BRAČULJ GORAN • [ BIO VOZAČU DALMACIJI SINJ, IZ VOJNOG SKLADIŠTA PREVOZIO VEĆE KOLIČINE HRANE , NESTAO IZ SINJA, SADA U VOJARNI S. RODIĆ KNIN, ]
223. BRAČUN ALEKSANDAR MEDVEDNICA • [ GENERAL JA U MIROVINI, TREBAO BITI SURADNIK U AKCIJI LIKVIDACIJE AGOTIĆA, SURADNIK KOS-A, , NA VEZI GA JE NAJDUŽE DRŽAO IMRA AGOTIĆ, VRLO UČINKOVIT, KORISTIO VRLO VELIKI BROJ IZVORA IZ GRAĐANSTVA ]
224. BRAČUN VELJKO JUNIOR • [ SURADNIK KOS-A, OTAC ALEKSANDAR AVL U JA, DIREKTOR HRASTA U SLOVENIJI, ROĐEN 1953., PRVI PUT SPOMINJE SE U IZVJEŠĆU KOJE JE ČASNICIMA KOS-A PREDAO ALEKSANDAR BRAČUN ]
225. BRADVICA JERKO • [ OPERATIVNI DJELATNIK CDB MOSTAR, NA VEZI DRŽAO NALETIĆ PREDRAGA, , NAČELNIK SDS CENTRA MOSTAR 1967-1974, TEŽIŠTE NA SURADNIČKOJ MREŽI U INOZEMSTVU, 1975. G. ODLAZI U SARAJEVO ]
226. BRAFKOVIĆ VJEKOSLAV BOZA • [ ]
227. BRALO TOMO • [ BIO U NEPOSREDNOM KONTAKTU S EM NEPOZNATOG IDENTITETA KOJI JE SMATRAN ZA NAJZNAČAJNIJEG SURADNIKA SDS BIH U AUSTRALIJI, ,OPERATIVAC SDB SARAJEVO, SPOMINJE SE U SLUČAJU POKUŠAJA LIKVIDACIJE BOŠNJAKA GOJKA ]
228. BRANKOVIĆ ČEDOMIR MILAN • [ ]
229. BRANKOVIĆ ČEDOMIR SLOBODAN • [ ]
230. BRANOVIĆ STJEPAN BANE BAN • [ PRIPADNIK JA, SURADNIK KOS-A. PREŠAO U ZNG VARAŽDIN, PUKOVNIK HV, ]
231. BRBORA IVO • [ DOPUKOVNIK HV, UPRAVLJAO OBRANOM GRADA METKOVIĆA, NIJE DOVOLJNO PODUZEO ZA OBRANU (POSLJEDICA GUBITAK SLANOG), ČLAN SKPJ,BIVŠI OBAVJEŠTAJAC, VEZA MARINOV, ]
232. BREKALO TADIJA • [ PRIPADNIK JA, , SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U SARAJEVU, BLIZAK SA PETROVIĆ CVITANOM, SURADNIKOM KOS-A, NALAZI SE NA RATIŠTU (HV?) POTREBNO JE PRIVESTI GA VOJNOM ISTRAŽNOM SUCU U SPLITU. ]
233. BREKO LADISLAV • [ ]
234. BRENER DEJAN • [ POTPORUČNIK JA, KOMANDIR VODA TENKISTA U KASARNI BENKOVAC,PREŠAO U ZNG, NA URGENCIJU GENERALA MLADIĆA OTIŠAO U VOJVODINU, ]
235. BRIZIĆ PERO ZLATKO • [ , SURADNIK OB JNA U BEČU PREMA HRV. EMIGRACIJI, RODOM S BRAČA I ZAPOSLEN U BEČU.POGINUO 1994. ]
236. BRK ZDRAVKO • [ , SURADNIK KOS-A, RADIO KAO OPERATIVAC SDS CENTRA MOSTAR ]
237. BRKANOVIĆ MILIVOJ VUK • [ , IZ OSIJEKA, SURADNIK KOS-A ]
238. BRKIĆ MATE • [ , IZ GORNJE VITINE, POREZNIK, SURADNIK VUKOJEVIĆR. ]
239. BRKIĆ VELJKO • [ POLICAJAC U MIROVINI, POSTOJI SUMNJA DA JE OPERATIVNA VEZA ZA OB JNA ZA PODRUČJE SINJA, ]
240. BRNIĆ ILIJA • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
241. BROZOVIĆ VLADIMIR • [ , OPERATIVAC KOS-A U 32. KORPUSU VARAŽDIN ]
242. BUBNJAR IVAN • [ ]
243. BUČAJ SALIHU • [ ]
244. BUCALO ZDRAVKO • [ ]
245. BUDANOVIĆ NADA J-1 • [ ODAVALA INFORMACIJE OBAVJ. SLUŽ BI JA, RADILA U CENTRU DRŽAVNE SIGURNOSTI SISAK, OPTUŽENA, , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SDS – SZUP, RAZMJENJENA 10.12.1991. ]
246. BUDANOVIĆ BOROJ-7 • [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA, SIN NADE BUDANOVIĆ, STAN U SISKU ]
247. BUDIĆ BRANKO BRKO • [ BIVŠI NAČELNIK CENTRA SZUP-A OSIJEK, PROMAKNUT U NAČELNIKA CENTRA SZUP-A ZAGREB, BLIZAK S VUKASOM, SURADNIK KOS-A, OA . NA VEZI MILOŠEVIĆ VLADI I PENZEŠ ANDRIJI-OPERATIVCIMA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI JA IZRAZITO CIJENJEN INFORMATOR ]
248. BUDIMČEVIĆ PAVLE • [ ]
249. BUDIMSKI STJEPAN • [ BIVŠI JA, KOS, BOJNIK HV, ]
250. BUJANIĆ SENITA • [ , RADILA KAO DAKTILOGRAF U KOS-U U VARAŽDINU ]
251. BUKTENICA DRAGAN • [ , MOGUĆE DA JE U HV ]
252. BUKVA BORO Z-2 • [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SDS – SZUP, ROĐEN 1960. ]
253. BULJANOVIĆ MILJENKO ACA • [ ]
254. BULJEVIĆ MILOŠ • [ IZ ZAGREBA , SURADNIK SDB SOMBOR, ]
255. BULJEVIĆ MILOŠ • [ IZ ZAGREBA , SURADNIK SDB SOMBOR, ]
256. BULOVIĆ RADE • [ ]
257. BUNTIĆ MATE STIJENA I ŠLEPER • [ USMJEREN PREMA EMIGRANTU MUSI VLADIMIRU, ]
258. BURIĆ MITAR • [ , S JERKOM BRADVICOM I VRDOLJAK VIKTOROM SE SASTAO U ČIKAGU 1978. GODINE. TADA BIO NA FUNKCIJI ZAMJENIKA RUKOVODITELJA SDB CRNE GORE. ]
259. BURIĆ MILAN • [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 228. BRIGADE JA U POSTOJNI, ]
260. BURNJAKOVIĆ PREDRAG • [ ]
261. BURSAĆ SLAVICA • [ PRIPADNIK JA, SEKRETARICA I EVIDENTIČAR SURADNIČKE KARTOTEKE OB BOKA KOTORSKA CRNA GORA, , LJUBAVNICA Kbb. BEARE, NJEN SUPRUG JE NENAD BURSAĆ, BIO NAČELNIK KADROVSKOG ODJELA 9.K KNIN, ]
262. BURSAĆ MILAN • [ ]
263. BUŠKAIN MILAN • [ OTMICA ZELIĆA, SPLIT-IMOTSKI, ČLAN HDP-a, SURADNIK BRITANSKE TAJNE SLUŽBE, ]
264. BUZA TOMOR • [ ]
265. BUZALJKO KEMAL • [ GENERAL MAJOR JA, OSNIVAČKOS-A SA STANETOM DOLANCOM. MUSLIMAN,IZJAŠNJAVA SE SRBINOM, POSJEDUJE STAN U ZAGREBU . , SASTAJE SE SA POPIN SAVOM, ]
266. ČABRAJA ANA • [ ]
267. ČAĐO ZLATKO SOSA • [ ]
268. ČAJA ZLATKO • [ STARIJI VODNIK JA, KOMANDIR SAMOSTALNOG VODA VP. IZ NOVSKE . NA ZEMUNIKU U ZADRU. OKRUTAN PREMA HRVATSKIM CIVILIMA. UHIĆEN. RATNI ZLOČINAC, ]
269. ČALIĆ MIRSAD • [ ]
270. ČALIĆ ŽELJKO • [ , DO RATA RADIO KAO OPERATIVNI DJELATNIK KOS-A ŠTO KARLOVAC ]
271. ČALUŠIĆ MARKO • [ KAPETAN FREGATE JRM, PRIPADNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI U SPLITU I PULI. NAKON VIŠEMJESEČNOG IZBIVANJA VRAĆA SE U PULU I POSTAJE PRIP. HV PULA, NASILNO USELJENJE U STAN SRBINA, .KOG 5. VPS, ]
272. ČAMDZIĆ BRANKA • [ BILA PRIPADNIK HV, 57 samb, ]
273. CANJUGA IVAN • [ REFERENT BEZBJEDNOSTI, ]
274. ĆARANAC ili ČARANAC SLOBO ili SLOBODAN • [ , OPERATIVAC, PREUZEO SURADNIKA MIŠU KOJI JE ŽIVIO U ČIKAGU ILI ČARANACILI SA SUPRUGOM, KOJA JE TAKOĐER IMALA STATUS SURADNIKA I POVREMENO SLOBODAN SLUŽILA KAO TEKLIĆNA TLU SAD ]
275. CAREK MIJO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA(OA) ]
276. ĆASIĆ DRAGOMIR • [ , BIO U ČETNICIMA PRILIKOM NAPADA NA DARUVAR, OBAVJEŠTAJAC ŠTO DARUVAR ]
277. ČELEKETIĆ MILAN MILOŠ • [ POTPUKOVNIK JA U BJELOVARU, PRELAZI NA RATIŠTE U OKUČANE, POSTAJE PUKOVNIK, ZAPOVJEDNIK 16. MTBR. JA, PA ZAPOVJEDNIK 18 . ZAPADNOSLAV. KORPUSA. OA . ]
278. ČELIKOVIĆ TIHOMIR • [ ]
279. ČELJA TAHIR • [ SURADNIK SID SSIP-a MINHEN, DOPISNIK VJESNIKA, USMJEREN PREMA ALBANIJI, VEZA RUNJE, ]
280. ČERANIĆ ILIJA • [ PRIPADNIK UB SSNO,NAČELNIK OB JNA, ]
281. CEROVAC NEBOJŠA • [ ]
282. CEROVAC JOSIP • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
283. CEROVEČKI JOSIP • [ MAJOR JA, KOMANDA 5.VO ZAGREB, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ]
284. CEROVINA RATOMIR • [ PRIPADNIK 13. KORPUSA JA U RIJECI. NAPUŠTA RIJEKU S JA, I VRAČA SE NAKON UMIROVLJENJA, , KOG ]
285. CESARIĆ VJEKOSLAV VJEKO • [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA ]
286. ČIČIN KARLOV JELENA • [ ]
287. ČIKADA JOSIP UČKA • [ , SPORTSKI REFERENT U HOTELU BELVEDERE U MEDULINU ]
288. CIKUSA LJUBO • [ ]
289. ČIKVAR ŽELJKO • [ ]
290. CIPRA GORAN MIKRO • [ PORUČNIK BOJNOG BRODA JRM, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, 4. BRIGADA PATROLNIH BRODOVA SPLIT. DEMOBILIZIRAN. SURADNIK MIKRO ?, ]
291. ČIRIĆ NEGOSLAV • [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHAĐAO ŠKOLU BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
292. ČOJBAŠIĆ RADOMIR • [ CRNKO, SLOVENIJA ]
293. ČOLAK STANKO • [ OP. DJELAT. CDB MOSTAR, DRŽAO NA VEZI VIKTORA VRDOLJAKA, , BIO ŠEF LINIJE ZA EMIGRACIJUCSDB MOSTAR, PO ZASLUGAMA OTIŠAO U SSUP SDB BEOGRAD,NAČELNIK UPRAVE ZA EMIGRACIJU , NASLIJEDIO GA BRAT DRAGO, ODOBRIO LIKVIDACIJU GOJKA BOŠNJAKA ]
294. ČOLAK DRAGO • [ , BRAT STANKA ČOLAKA ŠEFA LINIJE ZA EMIGRACIJU U SDB SSUP, NASLIJEDIO BRATOVO MJESTO U SDS-U MOSTAR, UMIROVLJEN JE, NALAZI SE U MOSTARU, ČESTO PUTUJE PREMA DALMACIJI, NAVODNO U VEZI S SZUP SPLIT. (INFORMACIJA IZ 3 MJ. 1993. G.) ]
295. ČOLAKOVIĆ SALKO • [ BORAVI U BIH, USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
296. ČORDAŠ MATO • [ ]
297. ČOROVIĆ SENKO OGNJEN • [ BORAVI U BIH, KORIŠTEN OD SDB-TREBINJE, ]
298. ČOROVIĆ SENKO • [ BORAVI U BIH, SVEĆENIK SPC, USMJEREN PREMA SRPSKIM NACIONALISTIMA, ]
299. ČORTAN ĐORDE • [ ]
300. ĆOSIĆ HARIS • [ OFICIR BEZBEDNOSTI BIO U JRM PLOČE, JRM CRNA GORA, ]
301. ĆOSIĆ • [ RADIO NA HELIODROMU U MOSTARU, IZ SELA DOBROVIĆ KRAJ LISTIĆE, ]
302. ČOVIĆ MIROSLAV MORA V A • [ KAPETAN JA, KOMANDIR ČETE I OBAVJEŠTAJAC U 43. SAMOSTALNOM GRANIČNOM BATALJONU JA, SURADNIK KOS-A, SADA U HV ZAGREB, ]
303. ČOVIĆ TONI • [ IMA PODUZEĆE ZA PODVODNA ISTRAŽIVANJA U NIZOZEMSKOJ, JAKEOBAVJEŠTAJNE VEZE SA INOZEMSTVOM, ]
304. ČRNKO STOJAN • [ KAPETAN KORVETE , OB JA, , OPERATIVAC PO ZAPADNIM ZEMLJAMA, SADA U SLOVENIJI. NAVODNO PRIPADNIK SLOVENSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE. ]
305. CRNKO VIC RADE • [ ]
306. CRNOBRNJA • [ DIREKTOR GAJA PODRAVSKA SLATINA, ]
307. CRVELIN DRAGAN PANCA • [ ]
308. ČUČKOVIĆ JOVAN • [ ]
309. ČUČUREVIĆ ČUČUROVIĆ ISMET • [ U VEZI S ZEJNILOM DELALIĆEM (KOS JA), BIO PRIP. ABIH, AGENT KOS, KRETANJE OKO OBJEKATA HV, PROPAGANDNI MATERIJALI, KIK. NAVIGATOR U JA.SURADNIK OB JA, ZNG, SKLON ALKOHOLU, ]
310. ČUKELJ ZVONKO • [ OPERATIVAC KOS-A ]
311. CUKON CVIJETKO • [ ]
312. CUKROV PAVEL • [ NAČELNIK INFORMATIKE ZAPOVJEDNIŠTVA HRM, ]
313. ČULE NIKOLA • [ , PREBIVALIŠTE U ZAGREBU, UMIROVLJEN, RADIO KAO ]
314. ČULIBRK DANKO LIVNO • [ ]
315. ČULIBRK NADA • [ OSIJEK, SURADNJA SA JA, NEUTVRĐENI ]
316. ČULJAK • [ , NA VEZI GA DRŽAO KOŠTIĆ B., PREMA IZJAVI KARANOVIĆ MILOJA ]
317. ČUMO MARKO • [ , MOŽDA MU JE ]
318. ČUNI MAR • [ ]
319. ČUPIĆ LJUBINKA OLGA • [ ]
320. ČUPURDIJA BRANKO • [ ]
321. ĆURAK IVAN • [ BIVŠI OPERATIVAC SDS BIH, SADA U RH U MIROVINI, PLAN ZA NJEGOVU OTMICU, , DOSSIER MEDU NAŠIM SURADNICIMA ]
322. ČURCIĆ MILOJE SPORTAŠ • [ ]
323. ČURGUZ ANAJ-13 • [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA, RADILA U SNO SISAK ]
324. ČURIĆ IVO • [ ]
325. ĆURIK DAMIR • [ ]
326. ĆUSKIĆ FIKRET STEVA • [ BIVŠI JA, SURADNIK KOS-A, SADA HV VOJARNA VARAŽDIN, , KOMANDANT OPERATIVNE GRUPE BOSANSKA KRAJINA ARMIJE BIH ]
327. ČUSTIĆ MIRSAD • [ BAVI SE OBAVJEŠTAJNIM RADOM U RH I RS ZA POTREBE BIH, PRIKUPLJA SREDSTVA I HUMANITARNU POMOĆ, PRIVATNI PODUZETNIK IZ ZAGREBA, NUDI SURADNJU SIS MORH U SVEZI ABIH, ]
328. ČUTURILO MIĆO • [ ]
329. CVEK JOSIP • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA(OAJANJICAR) ]
330. CVETANOVIC LJUBISAV • [ ]
331. CVETKO MARIJAN MICA • [ BIVŠI JA ZADAR, SURADNIK KOS POD PSEUDONIMOM “MICA”, BRIGADIR HV, POMOĆNIK NAČELNIKA ZA ONP, ZAPOVJEDNIŠTVO OZ ZAGREB, ZAPOVJEDNIK 16. TRBR. BJELOVAR, ALKOHOLIČAR, OA ]
332. CVIJANOVIĆ BOJKA BOR • [ GRAĐANSKO LICE U JA, KASARNA GOSPIĆ, SURADNIK KOS- A, ]
333. CVIJANOVIĆ ZDENKO • [ STARIJI VODNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI PRI GSTO KNIN. 9. KORPUS KNIN, ]
334. CVJETIČANIN MOMO • [ , UMIROVLJENI PPUK. JA, OPERATIVAC KOS- A 1949-1964, PREBIVALIŠTE U PULI ]
335. DABIĆ MILENKO • [ PUKOVNIK U MIROVINI SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U RSNO RH, ]
336. DABIĆ MILAN • [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHAĐAO ŠKOLU BEZBEDNOSTI U PANČEVU. OA ]
337. DABIŽLJEVIĆ ZDRAV KO • [ PORUČNIK JA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI 42. GRANIČNOG BATALJONA. VT. GUBI MU SE SVAKI TRAG, ]
338. DAČEVIĆ MILAN • [ ]
339. DAJIĆ MILIVOJ • [ ]
340. DAMANI NASUF • [ ]
341. DAMJANOVIĆ SRETEN • [ PORUČNIK JA , KOMANDA VPO SPLIT, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ]
342. DANEVSKI BRANISLAV VOJVODANIN • [ ]
343. DANILOVIĆ MIODRAG • [ ]
344. DANKOVIĆ JOSIP • [ ]
345. DASI HILJ HEREZI • [ ]
346. DAUTOVIĆ MEHMED • [ SURADNIK SID-a , V. RUNJE, , ŽIVIO U HAMBURGU ]
347. DEDEIĆ MIODRAG • [ ]
348. DEKANIĆ DRAGAN • [ ]
349. DELAČ IVAN • [ , POTPUKOVNIK JA, 84. MOTORIZIRANA BRIGADA BITOLA, NAČELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI 41. KORPUSA. HRVAT IZ DELNICA. ]
350. DELAČ IVAN • [ SURADNIK SID-a, V. RUNJE, , ŽIVIO U HAMBURGU ]
351. DELIBAŠIĆ BRANKO • [ ]
352. DELIĆ RANKO DUJE • [ SURADNIK U SLUŽBI JA, , HRM PZ za JJ PLOČE ]
353. DEMONJA LUKA • [ , LINIJA RADA: OBAVJEŠTAJNA PO HV, ]
354. DENJO MUHAREM • [ , SURADNI SDS, DOSTAVLJAO VISOKOKVALITETNA SAZNANJA 0 VITEZU IBRAHIMU PJANIĆU ]
355. DESPOT HVALIMIR • [ CROATIA OSIGURANJE PLOČE, UTVRĐENA OPERATIVNA POZICIJA KOS, SURADNIK, ]
356. DIJANIĆ IVAN • [ ]
357. DIKOVIĆ JAKOV • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA (OA) ]
358. DIMIĆ ZORAN • [ ]
359. DIMIĆ DRAGAN • [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KASARNE MARŠAL TITO ZAGREB, ]
360. DIMIĆ DOBROSAV • [ ]
361. DIMITRIJEVIĆ DRAGIŠA PIONIR • [ ]
362. DIMITRIJEVIĆ PETAR • [ ]
363. DIMITRIJEVIĆ DRAGUTIN • [ , OB JA, KOG 5. VPS, SADA U MIROVINI, ]
364. DIMITROV LEDER • [ ]
365. DIMOVSKI KIRKO • [ ]
366. DINIĆ DOBROSLAV • [ , ŽIVI U ZAGREBU, U MIROVINU OTIŠAO KAO OPERATIVAC KOS-A IZ VOJARNE BORONGAJ ]
367. DIVAC NENAD • [ ]
368. DIVIĆ ANTE • [ ST. VODNIK, KOG- VPO, OTIŠAO ZA BOKU, , ]
369. DIVLJAKOVIĆ BUDE • [ PUKOVNIK JA U MIROVINI. SLUŽBA BEZBJEDNOSTI. UTJECAJAN I MOĆAN, BLIZAK GENERALU MAMULI, ]
370. DIVLJAKOVIĆ BUDIMIR • [ , NAČELNIK OB 5.VO. KOMANDE 5.VO. ]
371. DMITRAŠINOVIĆ BRANKO • [ , OPERATIVAC KOS-A U ŠTO VIROVITICA, NAPUSTIO RH ]
372. DOBRANOVIĆ ŽELJKO • [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI , ZAMJENIK DIREKTORABRODARSKOG INSTITUTA, ŽELI NAPUSTITI JA I PRIJEĆI U HV. OA ’ ]
373. DOBRIĆ SLOBODAN • [ PRIPADNIK JA U MIROVINI, VLASNIK VIKENDICE KOD PETRINJE . U VIKENDICI LOCIRANI PRIPADNICI UNPROFOR-A. VLASNIK I UN U DOBRIM ODNOSIMA, , LINIJA DJELOVANJA: OBAVJEŠTAJNA PO HV ]
374. DOBRIJEVIĆ JOVO RATKO • [ PRIPADNIK SDB-a U KNINU, ]
375. DOBRIJEVIĆ JANKORATKO • [ ]
376. DOBROVIĆ NEVENKA • [ ]
377. DODAJ MASARORAO • [ ]
378. DODER MLADEN • [ ]
379. DODOŠ VLADO • [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ORGANIZATOR POBUNE SRBA. RADIO U INŽ.ŠKOLSKOM CENTRU KARLOVAC, NAORUŽAVAO TO GLINE I VOJNIĆA, ]
380. DOKMANOVI ZORAN BELI • [ ]
381. DOLIĆ ENES MRKI • [ ]
382. DOMAZET DAVOR • [ PRIPADNIK JA U SPLITU, NAČELNIK IPD MORH, NAČELNIK OBAVJEŠTAJNE UPRAVE MORH, NESLUŽBENI KONTAKTI SA PUK. DUŠANOM UZELCEM, AROGANTAN, ]
383. DOMITROVIĆ SINIŠA • [ ]
384. DOPUĐA MANE • [ BEZBEDNJAK, VRATIO SE U HRVATSKU. U NJEGOVOJ VIKENDICI U KARLOBAGU PRONAĐEN JE PRIVREDNI EKSPLOZIV, PROTIV ISTOG NIJE POKRENUT KP. , RADIO KAO OPERATIVAC KOS-a U KARLOVCU ]
385. DORIĆ MILAN • [ AGENT SOVE, DJELUJE U NJEMAČKOJ, RADI ZA NJEMAČKU OBAVJEŠTAJNU SLUŽBU I ZA SLUŽBU DRŽAVNE SIGURNOSTI AUSTRIJE, VEZA TOMO SEDLO, ]
386. DORIĆ NIKOLINA • [ , PREMA IZJAVI MILOJE KARANOVIĆ ]
387. DORIĆ BARBARA • [ , PREMA IZJAVU MILOJE KARANOVIĆ ]
388. DOŠEN LEOPOLD • [ SURADNIK V. RUNJE- SID, U ZEMLJI SURADNIK SDS ZAGREB, PODZEMLJE VEZA S J.GUCIĆEM, ,USMJEREN PREMA HRV. EMIGRACIJI ]
389. DOŠENOVIĆ DRAGAN, DRAGO • [ MAJOR JA U VARAŽDINU. U VRIJEME RAZARANJA VARAŽDINA BIO NA SEMINARU U BEOGRADU, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, , NAPUSTIO RH ]
390. DOŠENOVIĆ NIKOLA • [ ]
391. DOVEČER IVAN • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
392. DRAGANIĆ DRAGAN KRBAVA • [ ZAPOSLEN NA CENTRALI VB SPLIT, ČLAN KLUBA LIČANA U SPLITU.BIO ZAPOSLEN U JA, , IZJAVA IVANOVIĆ IVAN ]
393. DRAGIĆ VELJKO • [ UMIROVLJENI PUKOVNIK JA, ]
394. DRAGIĆ DRAGAN • [ OTIŠIĆ, SUMNJA SE DA JE OPERATIVNA VEZA OB JA , UOČEN U FORMACIJAMA JA, ]
395. DRAGIČEVIĆ ACO • [ BORAVI U BIH, KORIŠTEN PREMA ODREĐENIM OSOBAMA U SANU. ]
396. DRAGOVIĆ MILENKO • [ ]
397. DRAGOVIĆ VLADIMIR J-5 • [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SAGLEDAVAO HV ]
398. DRAGOVIĆ MITAR • [ ]
399. DRAŽENOVIĆ DRAGAN • [ , REFERENT SIGURNOSTI, KARLOVAC ]
400. DRLJAČA ZORAN • [ OA. NAVODNO RADIO U ŠTABU GEN. MLADIĆA U KNINU. DANAS U HV ]
401. DRNDARSKI SVETISLAV • [ VIDI SPISK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA (OA) ]
402. DROBAC BRANKO PAPUK • [ ]
403. DROBNJAK PREDRAG • [ ]
404. DUBAJIĆ DURAD • [ PRIPADNIK JA IZ OBAVJEŠTAJNOG CENTRA VARAŽDIN, ]
405. DUBIĆ MILOJE • [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHAĐAO ŠKOLU BEZBEDNOSTI U PANČEVU. OA ]
406. DUBLJEVIĆ DRAGAN • [ ]
407. DUBOKOVIĆ AHMET • [ VIDI SPISK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
408. DUBRAVAC MILOMIR • [ OB-VPO-SPLIT, MAJOR, PRAVNI REFERENT, NAPUSTIO OB, BIO PRAVNIK PRI VOJNOM SUDU, A NAKON TOGA NAPUSTIO JA IZ BOKE. VIĐAN U SPLITU, ]
409. DUGALIĆ RAMIZ • [ PRIPADNIK JA, POMOĆNIK NAČELNIKA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI VPO BOKA U CRNOJ GORI. NAPUSTIO JA I PREŠAO U TO VITEZ U BIH, , NALAZI SE U BIH KAO ZAPOVJEDNIK BRIGADE ABIH, ]
410. DUJAK JURO • [ ]
411. DUJAK ĐURO MIĆO • [ ]
412. DUJIŠIN • [ DOKTOR, VOJNA BOLNICA, ]
413. DUJŠIN VINKO DARKO • [ ]
414. DURAKOVIĆ • [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U ŠTABU TO OZ GOSPIĆ, PRATIO STRANAČKE SKUPOVE PRIJE 1. VIŠESTRANAČKIH IZBORA U RH. ]
415. DUSPER MARCEL • [ PORUČNIK JA, NAČELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI GOSPIĆ. AMBICIOZAN. NAORUŽAVAO POBUNJENE SRBE, NAPUSTIO JA, DOZAPOVJEDNIK HVO VAREŠ, ]
416. DVORSKI FRANJO • [ ]
417. DŽABLTA NIJAZ • [ SURADNIK V. RUNJE, , ŽIVIO U PARIZU, USMJEREN PREMA HRV. EMIGRACIJI ]
418. DŽEMAJLI MUHAMED • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
419. DŽUZDANOVIĆ RIFET • [ , OPERATIVNI DJELATNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA OSIJEK ]
420. ĐAKOV IĆ TOMISLAV • [ ]
421. ĐAPIĆ MILAN CETINA • [ ]
422. ĐAPIĆ PETAR • [ ]
423. ĐEKIĆ MIROSLAV • [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI GRADSKOG ŠTABA TO ZAGREB, ]
424. ĐELALIJA TEODOSIJE • [ ]
425. ĐERDAJ KRISTO • [ ]
426. ĐERMANOVIĆ DRAGOMIR • [ ]
427. ĐOKANOVIĆ LJUBO • [ ]
428. ĐOKIĆ MARKO • [ ]
429. ĐOKIĆ SULJO • [ ]
430. ĐOKOVIĆ LJUBO • [ ]
431. ĐOMLIJA ŽIVKO • [ ]
432. ĐONKO ZIKRIJA • [ ]
433. ĐORDA STJEPAN • [ MAJOR JA, SURADNIK KOS-A, BLIZAK SA PETROVIĆ (CVITANOM?) SURADNIKOM KOS-A I BOŽANIĆ MILANOM, ]
434. ĐORDEVIĆ DRAGOSLAV • [ ]
435. ĐORDEVIĆ ZLATKO • [ ]
436. ĐORDEVIĆ TOMISLAV • [ ]
437. ĐORDEVIĆ BRANKO • [ ]
438. ĐORDIJEVSKI ALEKSA • [ ZAPOVJEDNIK A BOJNE TG-111. , BOJNIK PO ČINU , SUKOB SA RABAROMI RAČKIM, , KOS ]
439. ĐORĐA STJEPANJANKO • [ PRIP. 141. BRIGADE HV, AROGANTAN, , REFERENT KOS-A U BATALJONU VEZE U VARAŽDINU ]
440. ĐUKIĆ PETAR • [ PORUČNIK JA, IZ SPLITA DOŠAO U 9. KORPUS KNIN, PRIPADNIK SLUŽBEBEZBJEDNOSTI U GŠ TO RSK KNIN, ]
441. ĐUKIĆ BORISLAV • [ PUKOVNIK JA, NAČELNIK ŠTABA HERCEGOVAČKOG KORPUSA, PREŠAO U BEOGRAD, BIO KOMANDANT KASARNE 9. KORPUSA U KNINU, DJELOVAO PROTIV RH VRLIKA, KOMANDANT 221. MOTORIZIRANE BRIGADE, OKLOPNE JEDINICE . BIVŠI NAČELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI U BOKI. VRLO USPJEŠAN. OSNOVAO I PREŠAO U MILICIJU RSK . GENERAL MAJOR. ]
442. ĐURAN IVAN • [ ZAPOVJEDNIK SAM. BAT. HV, ]
443. ĐURIC PETAR • [ ]
444. ĐURIĆ VINKO PAPUK • [ KAPETAN KORVETE JRM. HRVAT, U OS GS HV , ]
445. ĐURICA MARTAN • [ ]
446. ĐURINIĆ FRANJO • [ ]
447. ĐURKOVIĆ VLADIMIR • [ ]
448. ELZAR ŽELJKO DADO • [ ŽIDOV IZ OPATIJE, VLASNIK PRIVATNE CVJEĆARE, , ]
449. ERCEG ANTE ČIOVO • [ ]
450. ERCEGOVIC BORIS YORK • [ ]
451. ERCEGOVIC DUNJA • [ ]
452. ERCEGOVIC MATO • [ ]
453. ERGARAC MILAN • [ ]
454. EROR MILOŠ • [ ]
455. EŠKINJA ZVONKO • [ ]
456. ETEROVIĆ MARKO • [ ZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VPO SPLIT, OTIŠAO U BOKU. POMOĆNIK NAČELNIKA ZA KOMANDNO ŠTAPSKE POSLOVE OB PVO. OA JA MAESTRAL 91., , SIN MU JE PILOT U JA, ]
457. EVIĆ ZDRAVKO • [ ]
458. FAGANEL ALOJZ • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
459. FAJFAR IVAN • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
460. FANFANI PETAR • [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ]
461. FARSKY MLADEN • [ , OPERATIVAC KOS-A ŠTO VRBOVEC, CIJENJEN KAO KVALITETAN OPERATIVNI DJELATNIK. ]
462. FATORIĆ PERO EDEN • [ MUP PULA,ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA, , NA VEZI GA JE DRŽAO ČALUŠIĆMARKO. ]
463. FAVRO BOGDANKANTAR • [ ]
464. FAVRO VEDRAN • [ OPERATIVAC PU DUBROVNIK, NA VEZI KOG DUBROVNIK, ]
465. FAZLIĆ FERID ORKAN • [ SURADNIK KOS, BIO JA U VARAŽDINU, ZAROBLJEN, SADA U HV KOPRIVNICA.ZAPOVJEDNIK DOMOBRANSKE BOJNE DARUVAR, ]
466. FAZLIĆ MUNIB • [ OB U DIV. PODMORNICA, NAPUSTIO SLUŽBU PRIJE SVIH DOGAĐAJA. JAVIO SE KRIZNOM ŠTABU NA RASPOLAGANJE, ]
467. FERČEK IVAN • [ NA VEZI SID U MINHENU, , U POSLOVNOJ VEZI S EMIGRANTOM BUCONJIĆEM, FOTOGRAFIRAO SKUPOVE EMIGRACIJE I DOSTAVLJAO IH U JUGOKONZULAT. ]
468. FERENČIĆ VLADO • [ POR. BPJ. BRODA, OB U CENTRU VIŠIH VOJNIH ŠKOLA – SPLIT, , ]
469. FERK RIKARD PISMO • [ ]
470. FILIPAC STEVO • [ , RADI U BRODARSKOM INSTITUTU, KAO PODOFICIR RADIO U KOS-u. ]
471. FILIPOSKI MILE • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
472. FOGL MIRKO • [ ]
473. FRANČEŠEVIĆ MILIJANPEPE • [ ]
474. FRANCULOVIĆ DARKO • [ ]
475. FRANIĆ MATE • [ , SURADNIK U PARIZU, USMJEREN PREMA HRV. EMIGRACIJI ]
476. FRANIĆ IVAN • [ ]
477. FRANJKOVIĆ ZDRAVKA • [ DAKTILOGRAF SLUŽBE BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO. ZAGREB. PROSRPSKA ORJENTACIJA, , SADA U ZAGREBU ]
478. FRIDARIĆ ANTUN • [ ]
479. FUČKAR NEVENA • [ ]
480. FUZUL JORDANKA • [ ]
481. GABRIČEVIĆ VESELKO • [ POTPUKOVNIK JA 1. V O. JA. NAPUSTIO JA I PREŠAO U HV. BRIGADIR, ZAPOVJEDNIK OBRANE DUBROVNIK, ZAPOVJEDNIK 163. BRIGADE NEZADOVOLJAN STATUSOM, ZAPOVJEDNIK ZP GOSPIĆ, SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNPROFOR, ]
482. GAĆINA ŽELJKO JEDRO • [ ]
483. GADŽO ISAM • [ BIVŠI JA, MUSLIMAN, ZAPOVJEDNIK POSTROJBE ZA ZRAČNO MOTRENJE HV BJELOVAR, ALKOHOLIČAR, NEDOLIČNO PONAŠANJE, ]
484. GAGIĆ MOMČILO ili MILJENKO • [ PORUČNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U 560. POZADINSKOJ BAZI MOSTAR, BILEĆA, , PRIJATELJ GEN. ALEKSANDRA VASILJEVIĆA ]
485. GAGICA AGIB • [ ]
486. GAGRO ZANATLIJA • [ SURADNIK SDB-MOSTAR U SYDNEYU, ANGAŽIRAN OD A.REBCA, ]
487. GAJIĆ BRANKO • [ KAPETAN I KLASE JA U KASARNI KARLOVAC, NAČELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI, ]
488. GALIĆ SOFIJA • [ ]
489. GALOV VICE • [ ]
490. GANTAR FRANC • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
491. GAREŠIĆ MILJENKO • [ ]
492. GARIŠIĆ MILJENKO • [ ]
493. GASI SAHIT PIT • [ ]
494. GASI BINAIL ESAD • [ ]
495. GAŠOVIĆ TOMISLAV STEKO • [ ]
496. GAŠPAR IVO • [ , OPERATIVAC KOS-A U KRIŽEVCIMA, PREBIVALIŠTE U KARLOVCU ]
497. GAŠPAR IVAN • [ MAJOR JA , SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KARLOVAC. ZAMJENIK NAČELNIKA ZA BEZBJEDNOST ZAGREBAČKOG KORPUSA. ZAROBLJEN PRI UHIĆENJU MILANA MARTIĆA U BIH. ŽENA SRPKINJA MRZI SVE HRVATSKO. PREŠAO U HV. ZAPOVJEDNIK POSTROJBE U DELNICAMA, BIVŠI ZAPOVJEDNIK 126. BRIGADE SINJ, KRAĐA U DELNICAMA, NEKOREKTNOST PREMA POTČINJENIMA, ]
498. GAŠPAR AUGUSTIN • [ UMIROVLJENI DJELAT. SDB BIH MOSTAR, LINIJA RADA KLER RKC, ]
499. GAŠPARIĆ LOVRO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
500. GAŠPARIĆ ANDRIJA • [ VIDI SPISK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
501. GAŠPARIĆ JOSIP • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
502. GAVRAN DUŠAN • [ ]
503. GAZI PAVLE • [ ]
504. GENERALIĆ BORIS • [ STARIJI VODNIK JA. OPERATIVNI TEHNIČAR KOG-A VPO SPLIT. SUKOB S VASILJEVIĆEM. PREKOMANDA U BOKU. NAPUŠTA JA I PRELAZI U HV. SATNIK DJELATNIK SIS, ]
505. GEORGIJEV ZIKO • [ SURADNIK BORE BUKVE, PRIPADNIK HV, ]
506. GERBEC ANDRIJA BRODARICA • [ ]
507. GLAMUZINA JOSIP • [ BLISKI SURADNIK ANTE PAVELIĆA, , SURADNIK SDS BIH, VEZE SBRADVICOM, BRANKOM ŠUKIĆEM, I PREDRAGOM NALETILIĆEM, SDS-UPRENOSIO SAZNANJA O HRVATSKOJ EMIGRACIJI U ITALIJI I SAD, KORIŠTEN I OD STRANIH OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI ]
508. GLAVAŠ BRANKO • [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI (ZAPOVJEDNIK VOJNE POLICIJE) NA AERODROMU MOSTAR. UHIĆEN, ]
509. GLAVINIĆ ANTE RADIST • [ ZASTAVNIK JA U GARNIZONU KNIN. UPRAVNIK VOJNE EKSPEDICIJE.NAPUSTIO JA. SURADNIK KOS-A, OA ]
510. GLIŠOVIĆ ANKICA GALEB • [ BILA NA VEZI KOG-a DUBROVNIK, ]
511. GLUŠEC ŽELJKA • [ ]
512. GOBO ANTE • [ ]
513. GODINOVIĆ MLADEN • [ KAPETAN I KLASE JA, REFERENT ZA GRAĐANSKE OSOBE PRI JA, ]
514. GODINOVIĆ MILICA • [ ]
515. GOIĆ MILORAD • [ ]
516. GOJUN JOSIP • [ OPERATIVAC SDS SPLIT PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI, ]
517. GORANOVIĆ • [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, , VOJNA USTANOVA KUPARI, ]
518. GOTIĆ ZDRAVKO • [ BIVŠI MAJOR JA, SADA U HV, NAVODNO UBAČENI OBAVJEŠTAJAC, ]
519. GOVEDARICA MLADEN • [ PORUČNIK BOJNOG BRODA JRM, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U KUMBORU , ]
520. GRABOVAC DUŠKO • [ ]
521. GRADIĆ JOHAN • [ DIREKTOR HOTELA MARJAN SPLIT, PRIJATELJSKE VEZE S SURADNICIMA I OPERATIVCIMA OB I SDS , ]
522. GRAKALIĆ NIKOLA • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA(OA) ]
523. GRANIĆ MATE • [ SURADNIK V. RUNJE – NJEMAČKA, , ŽIVIO U MANNHEIMU, NJEMAČKA ]
524. GRANIĆ IVAN • [ , DJELATNIK SDS BIH, STARIJI ČOVJEK, DJELOVAO 60-TIH GODINA, VJEROJATNO I KASNIJE, NA VEZI DRŽAO MILU KOVAČA ]
525. GRAOVAC DUŠAN • [ ]
526. GRBA MILAN • [ ZLOSTAVLJANJE CIVILA, POLICIJSKA STANICA PLAŠKI, ]
527. GRBAVAC VICE • [ , SURADNIK LOKALNOG ZNAČENJA, VEZA VUKOJEVIĆ R., IZ KLOBUKA, TAJNIK U ŠKOLI LJUBUŠKI ]
528. GRBIĆ LJUBO • [ ZASTAVNIK JA U MIROVINI U ZAGREBU. SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, , RADIO U KOG-U KOS- A 5.VO. ]
529. GREGIĆ BOŽO • [ ]
530. GREGOV DALIBOR • [ , OB U MORNARIČKOM NASTAVNOM CENTRU PULA, PORUČNIK BOJNOG BRODA, SKINUO SE IZ JA, BIO U SASTAVU SIS-a, SADA U MUP-u PULA, ]
531. GREGURIĆ JOSIP • [ ]
532. GRENKO STANKO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
533. GRGIĆ MATIJA • [ ]
534. GRGUREV NIKŠA • [ ]
535. GRIVIČIĆ DARKO • [ ]
536. GRIZELJ STIPE • [ DJELATNIK SDB MOSTAR, ŠEF ODJELA ZA EMIGRACIJU I DUGOGODIŠNJI NAČELNIK SDS CENTRA MOSTAR, NAJBOLJI POZNAVALAC SURADNIČKE MREŽE SDS-A BIH U INOZEMSTVU, ]
537. GROSSI PREDRAG • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
538. GROSSI LJERKA • [ OA. DALA INFORMACIJE O SIGURNOSNOM STANJU U ZRAKOPLOVNOJ BAZI PULA. ]
539. GROZDANIĆ ŠTEFICA • [ OA. REFERENT OPĆIH POSLOVA I UJEDNO SEKRETARICA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZRAKOPLOVNE BAZE U ZEMUNIKU. ODRŽAVALA JE INTIMNE VEZE SA DVOJCOM OFICIRA JA, I TO SA DARKOM SEKULIĆEM I DRAGANOM NISIĆEM. ]
540. GROZDANIĆ VIŠNJA • [ ]
541. GROZDANIĆ BERISLAV • [ OA. VIĐA SE SA MATULOVIĆ ZORANOM. BIVŠI OFICIR JA. DANAS U HV. ]
542. GROZDANOVIĆ BERISLAV • [ ]
543. GRUBAČ MILORAD • [ DRNIŠ, BIVŠI ZAPOVJEDNIK PS DRNIŠ, SURADNIK KOS-a JA, AKTIVIRAO SE U MILICIJU SAO KRAJINE , PA U VOJSKU RSK VOJARNA U TRBOUNJU. VP. KAPETAN. ZAPOVJEDNIK POGRANIČNOG BATALJONA U TEPLJUHU. ZA JAVNOST INFORMACIJA DA JE U NJEMAČKOJ, ]
544. GRUBIŠIĆ MATE MATO LOZA • [ ADMIRAL JRM, NAČELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI. JA MU PRIPREMALA UHIĆENJE I VOJNI SUD RADI PRELASKA U HV. NALAZI SE U ZATVORU U KUMBORU RADI SURADNJE SA USTAŠAMA. NESTAO. USMRĆEN???, ]
545. GRUDENIĆ IVICA SAVA • [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U PLOČAMA ? NAPUSTIO JA, SISAK, , ROĐEN 10.01.1966.g. U SISKU, ]
546. GUCIĆ JOSIP • [ POVEZAN SA KRIM. PODZEMLJEM, SURADNIK SID SSIP- NJEMAČKA, , VEZA S DOŠENOM, USMJEREN PREMA HRV. EMIGRACIJI.. BIO U BLISKOJ VEZI S UBIJENIM EMIGRANTOM KOSTIĆEM (KORISTIO JE GUCIĆEV POŠTANSKI PRETINAC ZA SVOJU KONSPIRATIVNU KORESPODENCIJU) ]
547. GURAN TAMAŠ ALIJA • [ , OPERATIVAC 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA OSIJEK ]
548. GUŠEV ALEKSANDAR • [ ]
549. GUSTIN ANA • [ DJELAT. HOTELA PALIR, NA VEZI KOG DUBROVNIK, ]
550. GUTEŠA ALEKSANDAR • [ SDS, SPLIT, PROČETNIČKI NASTROJEN, ]
551. GVOZDEN VLADO • [ ]
552. HADŽIAHMETOVIĆ FADIL • [ ]
553. HADŽIJAJ ŠABANBORKO • [ ]
554. HAJDIĆ IVO • [ ]
555. HAJDUKOVIĆ MILENKO MILANKO VILI • [ VARAŽDIN, SURADNIK OB JA OD 81. GODINE, OA ]
556. HAJSTER SLAVKO • [ PUKOVNIK JA, NAČELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI, VZ ZMAJ U VELIKOJ GORICI, ZADUŽEN ZA ODVOŽENJE AVIONA U BEOGRAD, ]
557. HALILOVIĆ SEFER • [ BIVŠI JA, ZAPOVJEDNIK TO BIH, ZAPOVJEDNIK ABIH, SMIJENJEN, , SDSBIH GA NAMJERAVAO POSLATI U ŠVEDSKU, POJEDINOSTI ZNA TOMO KOKOR.SURADNIK OB JNA,IZVJEŠTAVAO O NAORUŽAVANJU ZNG – OA «ŠTIT» (OB JNA 1989/1990) ]
558. HAMZA ALJINOVIĆ TEHNIČAR • [ , SURADNIK KOS-A ]
559. HAMZIĆ ADEM • [ BIVŠI PORUČNIK BOJNOG BRODA JRM, BIO PRIP. HRM, VLASNIK PRIVATNETRGOVINE, ŽENA LIDIJA BILA SURADNICA OB (VOĐENA OBRADA «LIDO» PREMA GRČKOJ OBAVJ.SL. U SURADNJI S SDB MAKEDONIJE), ]
560. HANAK VESELIN • [ ]
561. HANŽEK IVAN • [ ]
562. HASANAGIĆ FADIL DOMAĆIN • [ ]
563. HASIMI ENVER • [ ]
564. HASOVIĆ SUAD • [ ]
565. HASOVIĆ DŽEVAD • [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, UMIROVLJEN, SADA OBAVJEŠTAJAC ARMIJE BIH, NAVODNO BLIZAK IZETBEGOVIĆU, ]
566. HAUSER MIRON • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
567. HERCEG FRANJO • [ ]
568. HERCEG MILE • [ , SURADNIK VUKOJEVIC R., IMA GOSTIONU NA TESKERI ]
569. HERCEG MILE • [ , SURADNIK, VEZA VUKOJEVIC R., IZ CRVENOG GRMA, STAR PREKO 60 GODINA, TRGOVAC, NJEGOV SIN RADIO U SDB-u ČAPLJINA ]
570. HERCEG-ŽUTKI SLAVKO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
571. HINIĆ MANE • [ ]
572. HLAPČIĆ IVAN • [ ]
573. HODAK SLAVKO • [ KAPETAN I KLASE JA, AERODROM BIHAĆ, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, NAPUSTIO JA, PRIP. HV, INFORMACIJE O HRZ DAJE KOVAČEVIĆU I ŠKRTIĆU, SATNIK, IZVJESTITELJ ZA OPERATIVNE POSLOVE I PLANIRANJE PRI ZAP. HRZ, ]
574. HODŽA IBRAHIMIBRO • [ ]
575. HORG STJEPAN • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
576. HORVAT IVO • [ ]
577. HORVAT IVAN • [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO. ZAGREB, PLESO. NAPUSTIOJA I PREŠAO U HV. NAČELNIK PZO 2. OZ, NEAKTIVAN, NE PRIMJENJUJE STEGU, OA ]
578. HOZO DŽEMAL • [ ]
579. HRAPO IBAR • [ ]
580. HRASTE IVO • [ KAPETAN FREGATE JRM, BIVŠI POMOĆNIK NAČELNIKA KOG VPO SPLIT. PREŠAO U ZNG. NAČELNIK SIS HRM, , OPERATIVAC SIS-a HRM, ]
581. HRGOVIĆ DUJO MOSOR • [ ]
582. HRKIĆ DUŠAN • [ , OPERATIVAC KOS-A U BRODARSKOM INSTITUTU, PREBIVALIŠTE U ZAGREBU ]
583. HRUPEK IVAN • [ PRIP. 15.MPOAD KRIŽEVCI, NEPODOBAN ZA DJELATNI SASTAV, SURADNIK KOS-a, ]
584. HUCALUK MATO • [ ]
585. HURA MATEO • [ ]
586. HUSTEC • [ PORUČNIK, OB JA, , OTPUŠTEN IZ SLUŽBE ZBOG ALKOHOLA ]
587. IBRAHIMOVIĆ SAKIB ISKRA • [ ]
588. ICHTAB ISMAIL KAKTUS • [ SURADNIK SDB-TREBINJE, USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
589. IGLENDŽA BOŽO • [ ]
590. ILIBAŠIĆ DUŠAN • [ ]
591. ILIBAŠIĆ MILOŠ • [ ]
592. ILIĆ DUŠAN • [ BIO U JA VARAŽDIN, EKSTREMAN, ODUZET MU JE STAN JER POSJEDUJE KUĆU, , NAČELNIK OBAVJEŠTAJNOG ODSJEKA 32. KORPUSA JA ]
593. ILIĆ MIROSLAV • [ ZASTAVNIK I KLASE JA. UMIROVLJEN. SUDIONIK OA JA MARJAN, DIVERZIJE PO SPLITU, UHIĆEN OD ZNG, KOG-VPO I OB U VOJ.BOLNICI SPLIT, , ]
594. ILIJANOVIĆ JOVO AGREGAT • [ ]
595. ISAILOVIĆ DRAGOLJUB • [ ]
596. ISKRA IVAN • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
597. IVAČIĆ ZDRAVKO ŠEVA • [ ŽIVI U SINJU, KORIŠTEN PREMA SVOME BRATU EMIGRANTU U NJEMAČKOJ, ]
598. IVANCEVIC JOVANKA • [ IZ ZAGREBA, BRAT RATNI ZLOČINAC, ONA SURADNIK SDB-a SOMBOR, ]
599. IVANČEVIĆ VERA KARMELA • [ , SURADNIK KOG-a VPO PREMA TALIJANSKOJ OB.SLUŽBI.RODOM IZ MAKARSKE ŽIVI U ITALIJI GDJE JE UDATA ZA TALIJANSKOG ČASNIKA.NA VEZI M.KARANOVIĆU. ]
600. IVANČIĆ ZDRAVKO ZVONKO • [ ]
601. IVANČIĆ ANTON APOTEKAR • [ ]
602. IVANIŠEVIĆ MIJO • [ , NAČELNIK SEKTORA SDB BIH, BIO SAVJETNIK KONZULATA U STUTGARTU U RAZDOBLJU 1983-1987 GODINE ]
603. IVANIŠEVIĆ MIRAN • [ UTVRĐENI AGENT KOS-a, PREDSJEDNIK OPĆINE PAG, ]
604. IVANKOVIĆ ŽELJKO • [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBEDNOSTI KOMANDE 5. VO. ZAGREB,NAPUSTIO JA, PREŠAO U HV. BOJNIK, UPRAVA VP MORH, ]
605. IVANOVIĆ IVAN • [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U VOJNOJ BOLNICI SPLIT. NAPUSTIO JA,DOPUKOVNIK, OBAVJEŠTAJNA UPRAVA GSHV, NAORUŽAVAO SRBE, PUKOVNIK HV, PROJUGOSLAVENSKA ORJENTACIJA,U LJUBAVNIM ODNOSIMA S TANJOM VALENTIĆ BLISKOJ BEARI I PRIPADNICIMA OB U BOKI S KOJIMA JE U TELEFONSKIM KONTAKTIMA, ]
606. IVIĆ RANKOJASTREB • [ ]
607. IVKOVIĆ VLADO • [ , KORIŠTEN PO ČETNOČKOJ EMIGRACIJI , ]
608. IVKOVIĆ MIROSLAV • [ PORUČNIK JA, PILOT 241 ESKADRILE 98. AVIO BRIGADE TUZLA, INDIKATIVAN PO OA- ]
609. IZAK FRANJO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
610. IZETBEGOVIĆ ALIJA • [ PREDSJEDNIK RBIH, ANGAŽIRAN U ZATVORU OD MUSIĆREŠIDA- SDB BiH, ]
611. JAGAR VLADIMIR • [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 42. GRANIČNOG BATALJONA. VP. SUDIONIK FILMA O ŠPEGELJU. NALAZI SE U BEOGRADU. , NAČELNIK KOS-A U VIROVITICI ]
612. JAGEC VLADIMIR PAPUK • [ U JA SURADNIK KOS-a, U HV REFERENT ZA KRIPTOZAŠTITU,, ]
613. JAGO KVESIĆ • [ USMJEREN PREMA EMIGRANTU NIKI KOVAČIĆU,SURADNIK SDB BiH ]
614. JAGO LOTO • [ SURADNIK SDB-MOSTAR, BORAVI U SYDNEVU, ANGAŽIRAN OD A. REBCA, ]
615. JAGODIĆ DARKO • [ ]
616. JAJIĆ RANKO BRKO • [ ]
617. JAKIĆ PAJO • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
618. JAKOPIĆ MARIJANA OTOČANKA • [ SUPRUGA UMIROVLJENOG ZASTAVNIKA JAKOPIĆ ANTONA, STANUJU U PULI, KOPARSKA br . 1, , ]
619. JAKOVIĆ PETAR • [ SURADNIK KOS JA, ZAGREB, ]
620. JAKOVLJEVIĆ MILENKO • [ KAPETAN FREGATE JRM, IZ TRSTA PRIJETI GUTEŠI KOJI JE IZ JA PREŠAO U HV, ]
621. JAKOVLJEVIĆ PERO • [ POTPUKOVNIK JA, POMOĆNIK NAČELNIKA ZA BEZBJEDNOST ISTOČNO-BOSANSKOG KORPUSA BJELJINA, , JEDAN OD NAJEKSTREMNIJIH ČETNIKA ]
622. JAKŠE SREĆKO • [ POR. FREGATE, SLOVENAC, KOG-VPO, DEMOBILIZIRAO SE U SVIBNJU 1991., , SADA U SLOVENIJI. ]
623. JAKUPIĆ MARIJA • [ ]
624. JANDRIĆ JADRANKO • [ POTPUKOVNIK JA, NAČELNIK KONTRAOBAVJEŠTAJNE GRUPE 2. VO SARAJEVO,PODRŽAVA KARADŽIČEV SDS, ]
625. JANDRIĆ MILAN • [ ]
626. JANDRIĆ ANĐELKO TAJNA • [ , OFICIR KOZ ]
627. JANKOVIĆ BRANISLAV • [ , KRIŽEVCI ]
628. JANKOVIĆ DUŠAN • [ KAPETAN FREGATE JRM. KOMANDA VPO SPLIT.. RADI NAORGANIZACIONO-MOBILIZACIJSKIM POSLOVIMA SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VPO BOKA U CRNOJ GORI, ]
629. JANKOVIĆ SLOBODAN • [ PRIPADNIK JA, POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI U KASARNI KRIŽEVCI. 306. LAP PVO, ]
630. JANKOVIĆ ZORAN LAV • [ PRIPADNIK JA, 32. KORPUS VARAŽDIN. POHVALJEN NAKON NAPADA JA NA SLOVENIJU, ]
631. JANKOVIĆ RATOMIR • [ , PPUK. KOS-A, RIJEKA ]
632. JANOŠ FERENC • [ ]
633. JANOŠIĆ STJEPAN • [ ]
634. JARAM VLADO • [ PRIP. LEGIJE STRANACA, 91. ZAPOVJEDNIK POSTROJBE HOS, BOJNIK HV U UPRAVI KOD GENERALA ROSE., INDICIRAN PO FRANCUSKOJ OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI, ]
635. JEFTIĆ MILORAD KUGLA • [ GRAĐANSKO LICE U JA, SURADNIK KOS-A. NAPUSTIO JA I PREŠAO U HV, ]
636. JEKIĆ BOŽIDAR • [ ]
637. JELČIĆ MLADEN NERETVA • [ OPERATIVNA VEZA SDB-a ČAPLJINA PREMA HRVATSKIM NACIONALISTIMA, ]
638. JELENIĆ MATE • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
639. JELIĆ DRAGAN PUMA • [ , NA VEZI MIRKO MARIĆ- OB ]
640. JELIĆ IVO • [ PRIPADNIK OB JA, PREŠAO U ZNG. JA MU SPREMA UHIĆENJE I VOJNI SUD. ZAPOVJEDNIK 4. BRIGADE SPLIT, LOŠEG PSIHIČKOG STANJA, TABLETOMAN, IZVOR GLASINA, UMIROVLJEN, ]
641. JELIĆ VLADO PROLO • [ , LJUBUŠKI, BORAVIO U NJEMAČKOJ, POZNAJE VEĆI BROJ EMIGRANATA, SURADNIK IVANA LASIĆA I STANKA ČOLAKA, SADA ŽIVI U HUMCU ]
642. JELINIĆ MILORAD • [ ]
643. JELINIĆ DOMAGOJ • [ ]
644. JELKOVAC ANDRIJA • [ ]
645. JENJIĆ DRAŽEN • [ ]
646. JEREMIĆ • [ KAPETAN FREGATE JRM U HERCEG NOVOM, PROTIVI SE RATNIMDJELOVANJIMA JA. OB JA U SPLITSKOM BRODOGRADILIŠTU , , ]
647. JEZREČIĆ MIROSLAV • [ ]
648. JOSIFOVSKI DUKE OLIVER • [ ]
649. JOŠILO ŽARKO ŽARKO • [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMAČKA, , ŽIVIO U DORTMUNDU ]
650. JOSIPOVIĆ MIRKO • [ ]
651. JOVANOVIĆ RADOJE • [ MAJOR JA, NA PLESU, OBAVJEŠTAJAC, ]
652. JOVANOVIĆ BRANKO • [ ]
653. JOVANOVIĆ MIROSLAV • [ ]
654. JOVANOVIĆ DRAGAN • [ VLASNIK LANCA BUTIKA U PULI.ČESTO ODSUTAN, ČUVA BRAJKOVIĆEVU KUĆU. , KOG 5. VPS , ]
655. JOVANOVIĆ DRAGIŠA • [ PUKOVNIK JA, KOMANDANT KASARNE OTOČAC, OTIŠAO NEKOLIKO DANA PRIJE PREDAJE KASARNE, BIO NAČELNIK OBAVJEŠTAJNOG CENTRA RIJEKA ]
656. JOVANOVIĆ DRAGIŠA • [ POKOJNI KAPETAN JA, DRŽAO NA VEZI PRELIĆV LADIMIRA ČIJI JE PSEUDONIM KOSMAJ, ]
657. JOVANOVIĆ SIMO • [ ZASTAVNIK JA,OPERATIVNI TEHNIČAR U KONTRAOBAVJEŠTAJNOJ GRUPI VPO,EKSTREMAN, OTIŠAO U BOKU KOTORSKU, ]
658. JOVIĆ TRAJAN • [ ZASTAVNIK I KLASE JA, UMIROVLJEN. SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U KOMANDI 5. VO ZAGREB. OKUPLJA UMIROVLJENIKE JA. ]
659. JOVIĆ ZORAN ZUB • [ VODNIK JA, 4. BRIGADA PATROLNIH BRODOVA SPLIT, ]
660. JOVIN DRAGAN EČKA • [ KAPETAN FREGATE JRM, 4. BRIGADA PATROLNIH BRODOVA SPLIT. VPBR-31, , NAVODNO IZDAO NAREĐENJE DA SE PUCA PO SPLITU, ]
661. JOVOVIĆ MILIVOJE • [ , UMIROVLJENI PPUK, U ZAGREBU, BIO OPERATIVAC KOS- A U PULI ]
662. JOZIĆ JOSA • [ ]
663. JOZIĆ NIKOLA MEŠTAR • [ BORAVI U SAD-u, USMJEREN PREMA HRVATSKOM NARODNOM OTPORU,NA VEZI SDB BiH, , ]
664. JOŽILO ŽARKO ŽARKO • [ ]
665. JOZOPseudonim • [ ]
666. JUKIĆ IVICA • [ VODNIK I KLASE JA, UPRAVNIK RESTORANA GARNIZONA SINJ, SURADNIKKOS-A, PSEUDONIM NEPOZNAT. NAPUSTIO JA. NAŠA POUZDANA OPERATIVNA VEZA, ]
667. JUKIĆ JURE • [ , BORAVI U NICI, USMJEREN PREMA ORGANIZACIJI HOP’, ]
668. JUKIĆ PERO • [ , OPERATIVAC KOS-A, NAJPRIJE U KNINU, A ZATIM U VOJARNI DRAČEVAC ]
669. JUMEROVIĆ EROL • [ PODOFICIR JA, KRADE , PROVALE, SURADNIK KOS, ČASNIK ZA VEZU RŠTO BIHAĆ, SURADNIK SLOVENSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE, ]
670. JURAN MIROSLAV • [ KAPETAN JA, RADIO NA AERODROMU PLESO, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, SAMRADIO DIJELOVE PRIGUŠIVAČA, OTIŠAO U BIHAĆ, BRAT NENAD TRAŽI PRIJEM U HV, KAPETAN, KOS, ]
671. JURAS JERE • [ ]
672. JURASOVIĆ SAVO • [ PUKOVNIK JA, RADIO NA FORMIRANJU 6. LIČKE, KOMANDANT 6. LIČKE UNAPRIJEĐEN U GENERALA, SURADNIK SDB, KONTAKTIRA ČADA, SUDIONIK BORBI U PLASKOM, OA ]
673. JURIĆ DRAGAN • [ ]
674. JURIŠIĆ ANTE • [ PRIPADNIK JA, PILOT MIG-A 29 NA BATAJNICI. IZ NAŠICA. NAPUSTIO JA, BOJNIK HV, ZP OSIJEK, OŠTETIO ZRAKOPLOV IZNAJMLJEN OD AERO KLUBA OSIJEK, ]
675. JURIŠIĆ MARIO ŠURDA • [ ]
676. JURKOVIĆ STIPE • [ SURADNIK OB, ]
677. JURKOVIĆ RAJKO • [ ]
678. JURKOVIĆ BLAGO CVITAN • [ ]
679. JURKOVIĆ MILE • [ BORAVI U BIH, SURADNIK SDB PO HRVATSKIM NACIONALISTIMA, ]
680. JURKOVIĆ STIPE VJEKO • [ SURADNIK SDB ČAPLJINA, ]
681. JURKOVIĆ RADOJKO • [ , KORIŠTEN OD SDB PREMA HDS-u U BIH I dr. ANTI KOVAČEVIĆU, ]
682. JUSIĆ SULKTMAN BAKAR • [ PRIPADNIK JA, JRM, 16 DML PLOČE, BIO U ML- 161, NAPUSTIO JA., , SURADNIK, CIVIL U PLOČAMA ]
683. KAHRIMANOVIĆ ADEM • [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRAĐANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
684. KALAFATIĆ KREŠIMIR • [ ]
685. KALAN JOVAN • [ ]
686. KALEB ZORAN • [ ]
687. KALINIĆ LJUBIŠA UČKA • [ ]
688. KALUĐEROVIĆ JOVICA PAVLE • [ ]
689. KANDARA MARKO • [ ]
690. KANDIĆ MILE • [ ADMIRAL JRM U SPLITU, KOMANDANT VPO SPLIT. UMIROVLJEN. VODIO OA JA MEDITERAN. ČESTO DOLAZI NA VIS, OA ]
691. KANĐERA MARKO UČKA-2 • [ ]
692. KANJER LUIĐI • [ OA , INFORMACIJE O ZADRU, ]
693. KAPETANOVIĆ MLADEN • [ DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE U SRPSKOJ VOJNOJ TVORNICI RUDI ČAJAVEC, BANJA LUKA, ]
694. KAPULICA BRANKO • [ , USMTEREN PREMA BRATU NEDILJKU KAPULICI, VEZA Z. BARAC, NJEMAČKA ]
695. KAPULICA IVO • [ , USMJEREN PREMA BRATU NEDILJKU KAPULICI, VEZA Z. BARAC, NJEMAČKA ]
696. KARABEGOVIĆ AHMED • [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMAČKA, , ŽIVIO U DORTMUNDU ]
697. KARAFILIPOVIĆ ANDRIJA • [ ]
698. KARAJIĆ ŠEFIR • [ PRIPADNIK JA, AĐUTANT ADMIRALA VILOVIĆA I BOGUNOVIĆA , PRIJATELJUJE S UTVRĐENIM IMA, SPLIT. ]
699. KARAJICA DRAGAN • [ ]
700. KARAMATIĆ ANTE • [ , CIVIL U PLOČAMA ]
701. KARAMOVIĆ ISMET • [ ]
702. KARANOVIĆ MILOJE • [ , KOG- VPO, KAPETAN BOJNOG BRODA, NAČELNIK, SKINUO SE U SVIBNJU 1991., , ]
703. KARDOŠ MATILDA ZORKA • [ , SURADNICA KOG VPO PREMA MAĐARSKOJ OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI.,KONTAKTI SA SDB VOJVODINE. ]
704. KARIŠEK MEHO KEMO • [ BIO OB U VPO SPLIT, UBAČENI OBAVJEŠTAJAC U TO BIH, ŽELI SKINUTI IZETBEGOVIĆA,ŠVERC ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I PRODAJA ABIH, ]
705. KARLOVIĆ ZDENKO BRZI • [ IZ KONJICA, ZA VRIJEME SLUŽENJA VOJNOG ROKA U JA NA VEZI KOS-a, ]
706. KAROVIĆ BOŠKO • [ , BIVŠI ČASNIK KOS-A, NASTANJEN U ZAGREBU ]
707. KASALO IVICA • [ , UBIJEN 1992. G. U IMOTSKOM ]
708. KASTRAPELI DAVOR • [ ]
709. KATALINA RATKO • [ POTPUKOVNIK JA, NAČELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI 31 . KORPUSA MARIBOR, ORGANIZATOR TERORISTIČKIH AKCIJA U RH. KRAĐA KEMIKALIJA ISPRED HOTELA HOLIDAY INN U ZAGREBU, ]
710. KATANIĆ TOPOLA • [ ]
711. KATANIĆ ŽIVAN • [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA ( ČASNICI I DOČASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA (OA) ]
712. KATIC MILORAD • [ ]
713. KATIĆ JOVAN DINARA- 1 • [ ]
714. KATIĆ TOMISLAV LOVĆEN • [ , SURADNIK OB JA, SADA U HRM PZ za JJ ]
715. KATIĆ MILOJKO • [ REFERENT ZA ONO U CETINKI,PREDAO ORUŽJE JA, SADA U ČETNICIMA KOD

i

Inoslav Bešker – Olivier, Centar Zagreb, vjerske zajednice

Ante Lentić -“Jakov” i “Živko”, centar Zagreb, kontraobavještajna problematika

Obrad Kosovac

Mirjana Rakić – “Lora”, centar zagreb, kontraobavještajna problematika

Zvonko Varošanec – “Pan”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Ante Kesić – “Pajo”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Žarko Modrić – sportski trener i novinar, “Bole”, centar Zagreb, kontrasobavještajna problematika

Mario Profaca – “Sokrat”, centar Zagreb, hrvatski nacionalizam i kontraobavještajna problematika

Zvonko Zmazek – “Orao”, centar Zagreb, kontraobavještajna problematika

Željko Brichta – “Javor”, centar Zagreb, kontraobavještajna problematika

Petar Brečić – “Ivo” , centar Zagreb, unutarnja problematika

Dražen Delać- “Mladen”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Drago Šubić – “Volonter”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Mladen Pleše – centar Zagreb

Tomislav Jakić – “Jantar”, centar Zagreb, unutarnja i kontraobavještajna problematika

Dubravko Grakalić – “Lenon”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Vladimir Funić – “Sportaš”, centar Zagreb, kontraobavještajna problematika

Josip Marotti – “Ares”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Ljerka Njerš –

Miroslav Većenaj – “Željko”, centar Zagreb

Dalibor dr. Brozović – “Forum”, centar Split, unutarnja problematika

Branko dr Bošnjak – “Vrtlar” i “Parker”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Josip Ivičević Bakulić – “Zona”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Goran Beus – “Odisej”, centar Split i zagreb

Dr Mladen Zvonarević – “Denis” i njegova supruga “Avican”

Borka dr. Božić – “Bobo”, centar Sisak, unutarnja problematika

Branimir Podhratski – “Kant”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Josip Malić – “Pedagog”, direktor Školske knjige, centar Zagreb

Dubravko Kuštrak -“Elektron”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Ante dr Franić – “Tin”, “Dizdar”, centar Split, unutarnja problematika

Ivan dr Cesar -“Branko”,centar Zagreb, unutarnja i vanjska problematika

Ivan Vekić – “Srećko”, centar Osijek unutarnja problematika, (bivši ministar UP)

Vladimir Šeks – “Kolega” i još neki pseudonimi, suradnja se odvijala kroz seriju informativnih razgovora, centar Osijek,

Zlatko Kramarić – “Tom” centar Osijek, unutarnja problematika

Hidajet Bišćević – “Luks”, centar Zagreb, kontraobavještajna problematika

Srđan Vrcan – “Časlav”, centar Split, unutarnja problematika

Dragutin Lipert – unutarnja problematika

Ivica Maštruko – “Katolik”, imao vaše pseudonima, centar Split, unutarnja problematika,

Đuro Miladin -” Vlaho”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Vladimir Ivković – “Nestor”, centar Zagreb, unutarnja problematika (odvjetnik)

Nikola Vučetić – “Bodul”, centar Zagreb, (odvjetnik)

Ivan Vukić – “Grgur”, centar Rijeka, unutarnja problematika

Berislav Jandrić – “Faruk”, centar Zagreb, unutarnja, problematika

Ivo Gugić – sjedište službe, ubijeni biskup iz Kotora

Šefko OmerbaŠić – centar Zagreb

Mustafa Cerić – “Vezir”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Petar Olujić – “Aco”, svećenik SPC, centar Sisak

Luka Vincetić – “Vinko”, svećenik RKC,centar Osijek

Vergilijo Bilić – “Zmorac”, centar Split

Vladimir Švenda – “Adam”, svećenik RKC, centar Bjelovar

Josip Rački – “Stolar”, svećenik RKC,centar Osijek

Stjepan Karalić – “Štef’, svećenik RKC, centar Osijek

Ivan Dotur – “Cezar”, svećenik RKC, centar Split

Tomislav Tenšek – “Morlak”, svećenik RKC, centar Zagreb

Mirko Bingula – “Miloš”, centar Osijek, RKC,

Mile Perenčević – “Lađa”, svećenik SPC, centar Karlovac

Dušan Kulundžić – “Rodo”, svećenik SPC, centar Osijek

Marinko Zadro – “Ero”, centar Zagreb, RKC,

Branko Belec – “Denis”, centar Bjelovar, RKC

Josip Fruk – “Grenadir”,centar Zagreb, RKC,

Mirko Kemiveš ~ “Mario”, svećenik RKC, centar Varaždin

Teodor Katić – “Nikola”, centar Osijek, SPC

Aleksa Kuđeljić – “Jovan”, centar Osijek, SPC

Ivan Keđo – “Ciko”, centar Split, unutarnja problematika

Krunoslav Šuto – “Luj”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Lovrenko Aljinović – “Jozo”, centar Split, unutarnja problematika

Nedjeljko Mađarac – “Denis”, centar Osijek, unutarnja problematika

Slavko Borojević – “Vuk”, centar Osijek, unutarnja problematika

Branka Majstorović-Blažević – “Vuka”, centar Osijek, unutarnja problematika

Špika – “Lord”, centar Osijek, kontraobavještajna problematika (bivši dir. IPK)

Pavo Božićević – “Slavonac”, centar Osijek, unutarnja problematika

Zef Daka – “Davor”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Veap Kurtiši – “Kiš”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Jovica Balać – “Zrmanja”, centar Split, unutarnja problematika

Nikola Krišto – “Bokser”, centar Zagreb

Zlatko Lagundžija – “Mostarac”, centar Osijek, KP dom

Đuro Balataj – “Vule”, centar Zagreb, KP dom

Frano Marunica – “Dover”, centar Zagreb, sve problematike

Vinko Gadža – “Graničar”, centar Split, unutarnja problematika

Martin Matica – “Tin”, centar Zagreb, unutarnja i kontraob. problematika

Mile Alilović – “Ero”, centar Split, kontraob. problematika

Ivo Rudenjak – “Adria”, centar Split, kontraob. problematika

Milo Đivanović – “Jagel”, centar Rijeka, kontraob. problematika

Mihajlo Karadžić – “Filozof”, centar Zagreb, preventivni rad (carinik)

Branko Mraović – “Viktorija”, centar Zagreb, unutarnja problematika

Ivan Očak – “Knjaz”, centar Zagreb, kontraob. problematika

Višnja Karlovčan – “Vasja”, centar Zagreb, kontraob. problematika

Josip Krušec – “Dino”, centar Zagreb, kontraob. problematika

Dr. Žarko Dolinar – centar Zagreb, emigracija (Švic.)

Ivan Cerovac – “Putnik”, centar Zagreb, emigracija (prekid krajem 80-tih) (Nj)

Boris Lukšić – “Dejan”, centar Split, emigracija (Nj)

Zvonko Butković “Crni”, centar Osijek, emigracija (Nj)

Ivo Šimunović – “Oskar”, II odjel, emigracija (Nj)

Antun Krpeljević – “Vladimir”, centar Split, emigracija (F)

Mato Hajduk – “Kemo”, centar Zagreb, emigracija (Nj)

Dinko Jukić – “Širme”, centar Split, emigracija (F)

Ivan Jukić – “Đorđe”, centar Split, emigracija, (F)

Ivan Erceg – “Andro”, centar Split, emigracija (Nj)

Neven Baričević – “Marko”, centar Split, emigracija, (F)

Dinko Galić – ” Budo”, centar Split, emigracija (Šved.)

Zdravko Majer – “Borac”, centar Osijek, emigracija (Austral.)

Željko Majer – “Crveni”, centar Osijek, emigracija (Nj)

Željko Duvnjak – “Žak”, centar Osijek, emigracija (Švic.) –

Dragomir Brzović – “Šuica”, centar Zagreb,emigracija

Ante Lubina – “Joško”, centar Split, emigracija (USA)

Vladimir Cerovečki – “Bojan”, centar Zagreb, emigracija

RudolfKranjec – “Primo”,centar Zagreb, emigracija (Nj)

Vladimir Mikac – “Neno”, centar Bjelovar, emigracija

Petar Dabelić – “Meki”, centar Zagreb, emigracija

Ante Kovač – “Ivan”, centar Split, emigracija (Austral.)

Zlatko Bojić – “Poksa”, centar Osijek, emigracija (Nj)

Katica Krišto – “Anita”, centar Osijek, emigracija

Branko Sklepić – “Jerko”, centar Zagreb, emigracija

Ljerka Kruhek – “Zelinka”, centar Zagreb, emigracija

Pero Marjanović – “Laufer”, centar Osijek, emigracija

Dušanka Lijić – centar Osijek, emigracija (F)

Anđa Lazić – “Dinarka”,centar Split, čet. emigracija

Ivo Jolić – centar Zagreb, emigracija (USA)

Jere Panđić – “Stric”, centar Split, emigraacija (Nj)

Jure Žižić – “Miloš”, centar Split,emigracija (F)

Krunoslav Prates – “Stiv”, II odjel, emigracija, (Nj)

Jure Knezović – “Majk”, centar Zagreb,emigracija (Nj)

Ivica Čemerić – centar Zagreb,emigracija (Nj), suradnja prekinuta zgog izdaje njemačkoj službi

Ivica Kolonić- “Kec”, centar Bjelovar, emigracija (nj), suradnja prekinuta zbog izdaje njemačkoj službi

Mato Šarčević – centar Rijeka, emigracija, (Nj), suradnja prekinuta radi izdaje njemačkoj službi

Milan Buškain-Gagarin – “Knez”, centar Split, emigracija (NJ), prekinuto radi izdaje njemačkoj službi

IvoČudina – “Crni”, centar Zagreb, emigracija (Nj),

Miroslav Škrinjarić – “Pjesnik”, centar Zagreb, emigracija (Nj)

Stjepan Mesek – “Dubravko”, centar Zagreb, emigracija (Nj)

Ivan Buljan – “Iko”, centar Split, emigracija

Mato Andrić – “Mali”, centar Osijek, emigracija (Nj)

Marko Markovac – “Stribor”, centar Osijek, emigracija (Šved)

Branko Zovko – “Spačva”, centar Osijek,emigracija

Jozef Miler – “Hamilton”, centar Osijek, emigracija (NJ)

Stanislav Milošić Geza -“Pisac” centar Osijek, emigracija (NJ) umro

Žaja (rođaci) – Gamischpartenkirchen (Nj), jedan na vezi sluzžbe u Hrvatskoj, jedan kao konobar radio u Kelnu i bio dobar s Ledićem – na vezi Srpskoj službi

Jurić – centar Zagreb, emigracija (Nj), raniji vlasnik bistroa “Kivi”

Jasmina Kalinić – “Doxa”, centar Zagreb

Slobodan Delić – “Ujak”, centar Osijek, čet. emigracija (USA)

Mario Profaca – “Sokrat”, centar Zagreb, hrvatski nacionalizam i kontraobavještajna problematika

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.